Zoek een uitspraak

Redactie Domjur.nl

Redacteur
mr. ir. Maurice Schellekens

Redactiesecretaris
Eva Neggers

Beiden werkzaam bij Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van Tilburg University.

NB: de redactie verstrekt uitdrukkelijk géén juridische adviezen. Wij verwijzen u hiervoor naar een advocaat, merkgemachtigde of een andere gespecialiseerde jurist.

Redactieraad

De redactieraad van domjur.nl bestaat uit de volgende leden:

Noot voor de pers

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de redacteur:

mr. ir. Maurice Schellekens
TILT - Tilburg Institute for Law, Technology and Society
Tilburg University
Kamer M 712
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tel. 013-4668199