Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Sitevoorwaarden

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website aanvaarden SIDN, de UvT, TILT alsmede de voor Domjur.nl actieve commentatoren en redactieleden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

De informatie is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt en vormt beslist geen professioneel of juridisch advies. Ook kan er niet worden gewaarborgd dat een document dat voor online beschikbaarstelling aan ons aangeleverd is, een exacte weergave van de officiƫle tekst is. Uitsluitend een voor authentiek uitgegeven afschrift van een uitspraak bevat de exacte tekst van die uitspraak.

De op deze site gepubliceerde uitspraken kunnen worden overgenomen, mits voorzien van bronvermelding. Van de gepubliceerde artikelen worden alle intellectuele eigendomsrechten nadrukkelijk voorbehouden.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met de gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid en de toepasselijkheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.