Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alle uitspraken

Digital Revolution B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123inkt-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
24-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser en Verweerder zijn eerder vervlochten geweest in een geschil over een ander Merk en Domeinnaam. Na het verzoek van Eiser om die Domeinnaam te kopen, is de Domeinnaam in kwestie geregistreerd door Verweerder. Op basis van deze gegevens oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze registratie heeft plaatsgevonden om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

123schoon B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123schoon-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
01-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken voor commercieel gewin. Tevens is al eerder geoordeeld dat Verweerder te kwader trouw Domeinnamen registreert, enkel om een onderhandelingspositie te verkrijgen bij de verkoop van een Domeinnaam. De registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie is aldus te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skyscanner Limited - Registration Private, Domains By Proxy, LLC, /Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<lskyscanner.com>
Datum uitspraak:
24-02-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien de betwiste Domeinnamen door Verweerders wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder en andere websites te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerders.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rothy's Inc. - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<rothys.nl>
Datum uitspraak:
16-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De Domeinnaam momenteel is gekoppeld aan een parkeerpagina met gesponsorde links. Het is de consensus onder de regelingen dat het gebruik van parkeerpagina’s met gesponsorde links geen bona fide aanbod vormt, indien dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van eiser’s merk of anderszins internetgebruikers misleiden.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<kvkregistratie.nl>
Datum uitspraak:
18-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De aanmeldknop op de website werkt niet en Verweerder heeft niet aangetoond te beschikken over Merken. Noch heeft verweerder aangetoond toestemming te hebben van Eiser om de Merken te gebruiken.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Google LLC - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<gmailklantenservicenederland.nl>
Datum uitspraak:
06-05-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

JUNG S.A.S – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<backmarket.nl>
Datum uitspraak:
25-05-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. Verweerder heeft namelijk niet aangetoond dat hij de Domeinnaam heeft gebruikt of voorbereid om deze te gebruiken in verband met een bonafide aanbieding van goederen of diensten.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

M. van der Wal Holding B.V.– Omer Kilic, Den Automation Ltd. / Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<densmarthome.nl>
Datum uitspraak:
11-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien de betwiste Domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n. Matrix Fitness Benelux - Privacy Protected by Hostnet / Samih Davarci, Mattrix B

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<mattrix.nl>
Datum uitspraak:
04-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, omdat er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De diensten die verweerder inmiddels verricht zijn van een geheel andere aard dan “de productie van fitnessapparatuur en aanverwante diensten” waar Eiser in actief is. Op deze basis mag Verweerder geacht worden een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Pelican Products Inc. – Apox B.V. / Apox

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<peli-air.nl>, <peliair.nl>, <pelicancase.nl>, <pelicases.nl> en <peli- nederland.nl>
Datum uitspraak:
04-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak