Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alle uitspraken

Boluda Towage Europe B.V. – Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<boludaeurope.nl>
Datum uitspraak:
21-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser beroept zich op het Uniemerk waar hij zelf geen rechthebbende van is. De Geschillenbeslechter neemt aan dat Eiser een beroep mag doen op het Uniemerk van de rechthebbende, omdat Eiser en rechthebbende tot hetzelfde concern behoren.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Aura-Soma Products Limited – Overstag B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<aurasomakleurentherapie.nl>
Datum uitspraak:
15-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alhoewel de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder voordat Eiser zijn Merken heeft geregistreerd, is er geen bona fide gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. De website heeft namelijk de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk genoeg weergegeven.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Patreon, Inc. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<patreon.nl>
Datum uitspraak:
29-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De website van Verweerder, die de Merken van Eiser in het geheel omvat, wordt gecategoriseerd als ‘zeer riskant’. Ook heeft Verweerder al eerder Domeinnamen geregistreerd van (bekende) handelsmerken van derden. Er is een patroon van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Kok Advocaten B.V. – JFM B.V. Juridisch & Fiscaal marketingteam B.V. Peter Dinkla

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<kantoor-kokadvocaten.nl>
Datum uitspraak:
12-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder laat na om de opdrachten van Eiser te volbrengen. Eiser beëindigt de overeenkomst. Hierdoor heeft Verweerder geen legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens gebruikt Verweerder hierdoor de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123inkt-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
24-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser en Verweerder zijn eerder vervlochten geweest in een geschil over een ander Merk en Domeinnaam. Na het verzoek van Eiser om die Domeinnaam te kopen, is de Domeinnaam in kwestie geregistreerd door Verweerder. Op basis van deze gegevens oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze registratie heeft plaatsgevonden om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

123schoon B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123schoon-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
01-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken voor commercieel gewin. Tevens is al eerder geoordeeld dat Verweerder te kwader trouw Domeinnamen registreert, enkel om een onderhandelingspositie te verkrijgen bij de verkoop van een Domeinnaam. De registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie is aldus te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skyscanner Limited - Registration Private, Domains By Proxy, LLC, /Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<lskyscanner.com>
Datum uitspraak:
24-02-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien de betwiste Domeinnamen door Verweerders wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder en andere websites te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerders.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rothy's Inc. - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<rothys.nl>
Datum uitspraak:
16-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De Domeinnaam momenteel is gekoppeld aan een parkeerpagina met gesponsorde links. Het is de consensus onder de regelingen dat het gebruik van parkeerpagina’s met gesponsorde links geen bona fide aanbod vormt, indien dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van eiser’s merk of anderszins internetgebruikers misleiden.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<kvkregistratie.nl>
Datum uitspraak:
18-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De aanmeldknop op de website werkt niet en Verweerder heeft niet aangetoond te beschikken over Merken. Noch heeft verweerder aangetoond toestemming te hebben van Eiser om de Merken te gebruiken.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Google LLC - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<gmailklantenservicenederland.nl>
Datum uitspraak:
06-05-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak