Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alle uitspraken

bett1.de GmbH – DIBMat GmbH

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<bett1.nl>
Datum uitspraak:
24-12-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder is op geen enkele wijze verbonden aan Eiser. De Domeinnaam is enkel geregistreerd om de bedrijfsvoering van Eiser te verstoren.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution B.V. – WhoisGuard Protected / [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123lnkt.nl>
Datum uitspraak:
29-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de header van Eiser gekopieerd voor gebruik op zijn website. Hij was dus bekend met de activiteiten van Eiser en heeft de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Cloetta Holland B.V. – Zenith Mining

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<werkenbijcloetta.nl>
Datum uitspraak:
06-10-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser heeft via het moedermaatschappij rechten op de Merken. Omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder rechten op de Domeinnaam heeft verworven zijn afwezig. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Lagardère Sports – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<sportfive.nl>
Datum uitspraak:
25-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is niet omgezet naar een actieve website, maar vooralsnog heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Ook wordt gebruik te kwader trouw bij dit passieve bezit bevonden.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Novartis AG – YXP Li

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<novartispharma.nl>
Datum uitspraak:
19-10-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Uit de omstandigheden blijkt dat hij op de hoogte was of had moeten zijn van de activiteiten van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

BV Intergroup Trading (IGT) – ‘‘BV Intergroup Trading IGT’’

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<bvintergrouptrading.nl>
Datum uitspraak:
16-10-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Na onderzoek door het panel blijkt dat Eiser recht heeft op de Handelsnaam. Verweerder heeft, gelet op het aangevoerde bewijs door Eiser, de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is geregistreerd enkel voor commercieel gewin.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Avast Software s.r.o. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<avastcontactnederland.nl>
Datum uitspraak:
29-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

In het verleden heeft de Domeinnaam een actieve website gehad waarop de relatie tussen Verweerder en Eiser niet nauwkeurig was weergegeven. Hierdoor heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens heeft Verweerder toen de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Boluda Towage Europe B.V. – Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<boludaeurope.nl>
Datum uitspraak:
21-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser beroept zich op het Uniemerk waar hij zelf geen rechthebbende van is. De Geschillenbeslechter neemt aan dat Eiser een beroep mag doen op het Uniemerk van de rechthebbende, omdat Eiser en rechthebbende tot hetzelfde concern behoren.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Aura-Soma Products Limited – Overstag B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<aurasomakleurentherapie.nl>
Datum uitspraak:
15-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alhoewel de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder voordat Eiser zijn Merken heeft geregistreerd, is er geen bona fide gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. De website heeft namelijk de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk genoeg weergegeven.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Patreon, Inc. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<patreon.nl>
Datum uitspraak:
29-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De website van Verweerder, die de Merken van Eiser in het geheel omvat, wordt gecategoriseerd als ‘zeer riskant’. Ook heeft Verweerder al eerder Domeinnamen geregistreerd van (bekende) handelsmerken van derden. Er is een patroon van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak