Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alle uitspraken

[X] – Facebook Ireland Limited

Instantie:
Hof van Justitie
Domeinnaam:
-
Datum uitspraak:
03-10-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 staat de nationale rechter niet in de weg om van een hostingplatform te eisen dat inhoud wordt verwijderd die identiek is aan inhoud die eerder illegaal was verklaard, alsmede inhoudelijk overeenstemmende informatie. Tevens staat de richtlijn er niet aan in de weg dat die rechterlijke bevelen wereldwijd gevolgen sorteren.

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

KMAX International S.R.L. - Astopa B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kmax.nl
Datum uitspraak:
26-02-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De betwiste Domeinnaam lijkt verwarrend veel op Merk van Eiser. De Domeinnaam omvat Merk volledig aangezien de tekstuele element ‘KMAX’ in Merk het dominante kenmerk in de gestileerde weergave van de termen: ‘KMAX KERATIN MAXIMIZATION’ is.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skoda Auto a.s. - ETS Francois Sprl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
myskoda.nl
Datum uitspraak:
24-02-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser. De Geschillenbeslechter constateert namelijk onder meer dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. De Merken zijn volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Het feit dat er een verschil is tussen ‘š’ en ‘s’ mag worden genegeerd aangezien internetgebruikers deze onderling uitwisselbaar zullen gebruiken.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skyscanner Limited - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
skyscannee.nl
Datum uitspraak:
09-03-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De betwiste Domeinnaam lijkt verwarrend veel op Merken van Eiser. Dit omdat het ‘SKYSCANNER’ in zijn geheel bevat. Het feit dat de ‘r’ is vervangen door een ‘e’ maakt deze constatering niet anders. Dit onder meer aangezien de letters ‘r’ en ‘e’ naast elkaar staan op het standaard QWERTY-toetsenbord.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Google LLC - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
googleklantenservicenederland.nl
Datum uitspraak:
13-01-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De toegevoegde term ‘klantenservice Nederland’ is volledig beschrijvend voor de diensten die Verweerder beweert aan te bieden en maakt daarom geen onderscheid tussen de betwiste Domeinnaam en Merken en is daarom verwarringwekkend overeenstemmend met Merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Payoneer Inc. - Quinv S.A.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
payoneer.nl
Datum uitspraak:
22-01-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Betreffende Domeinnaam is verwarringwekkend in overeenstemming met de Merken van Eiser, deze zijn namelijk volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Daarnaast wordt Domeinnaam te koop aangeboden op een website van een derde. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

SmileDirectClub LLC - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
smiledirectclub.nl
Datum uitspraak:
23-01-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser heeft voor het gebruik van Merken in de Domeinnaam geen toestemming gegeven. Het gebruik door Verweerder van Merken suggereert ten onrechte een verband met het bedrijf van Eiser. Verweerder heeft niet gereageerd. De Geschillenbeslechter oordeelt dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste Domeinnaam.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Decathlon - PMG Marketing

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
quechua-tent.nl
Datum uitspraak:
23-12-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Betreffende Domeinnaam is verwarringwekkend in overeenstemming met de Merken van Eiser. De enkele toevoeging van het woord ‘-tent’ is onvoldoende om de verwarring op te heven. Verweerder biedt bovendien tenten aan van een ander merk onder de betwiste Domeinnaam. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Toskani S.L. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
toskani.nl
Datum uitspraak:
12-12-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Betreffende Domeinnaam wordt door Verweerder niet omgezet in een website en is bovendien door Verweerder aan Eiser te koop aangeboden voor een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan de kosten van de Verweerder die rechtstreeks verband houden met de Domeinnaam. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Zv Holding - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
zadig-et-voltaire.nl
Datum uitspraak:
21-01-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste dat de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemmend is met Merken. De vervanging van de ampersand in de Domeinnaam doet niets af aan het feit dat het dominante kenmerk van de Merken herkenbaar is in de Domeinnaam. Daarom vindt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarrend veel lijkt op de Merken.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak