Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

123 Video - Ziggo

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
28-10-2009
Rolnummer:
439282/ KG ZA 09-2102
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
123video.nl
Eiser(es):
123 Video B.V.
Verweerder:
Ziggo B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is 123video, exploitant van de domeinnaam 123video.nl met een website waarop personen foto’s en video’s kunnen plaatsen om deze aan het internetpubliek te tonen. Gedaagde is Ziggo, een Internet Service Provider (ISP). Een gebruiker van 123video heeft geprobeerd auteursrechtelijk beschermd materiaal up te loaden . Aangezien deze zich heeft ingeschreven met e-mailadres van Ziggo, vordert 123video de persoonsgegevens van Ziggo.

Een aanbieder van webdiensten kan onder omstandigheden gehouden zijn om persoonsgegevens van een gebruiker te verstrekken aan rechthebbenden. Daarvoor moet ten eerste voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van onrechtmatig handelen (of een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit een overeenkomst) van de desbetreffende gebruiker en ten tweede buiten redelijke twijfel te zijn dat degene van wie de gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking dienen te worden gesteld ook daadwerkelijk degene is die zich aan dit handelen schuldig zou hebben gemaakt.

Onbetwist is dat de uploader pornografisch beeldmateriaal beschikbaar heeft gemaakt op de website van 123video en daardoor de tussen 123video en hem geldende algemene voorwaarden heeft geschonden. Mede met het oog op een uitspraak in een procedure van de auteursrechthebbende tegen 123video moet een inbreuk op de auteursrechten van die rechthebbende worden aangenomen. Daarmee is voldoende aannemelijk dat de uploader toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de tussen 123video en hem geldende algemene voorwaarden (‘het is verboden inbreuk te maken op rechten van derden’). Bovendien maakt de uploader op ernstige wijze misbruik van de website van 123video, hetgeen onrechtmatig is jegens 123video.

Tot slot concludeert de voorzieningenrechter dat de ernst van het misbruik van de website van 123video een zo zwaarwegend belang van 123video opleveren dat het belang van Ziggo bij de bescherming van de privacygevoelige informatie van haar gebruikers in dit geval dient te wijken.

De voorzieningenrechter veroordeelt Ziggo tot het bekendmaken van de bewuste persoonsgegevens aan 123video.


Terug