Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

123schoon B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
01-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0022
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<123schoon-afspraak.nl>
Eiser(es):
123schoon B.V.
Verweerder:
123schoon / GT - Totaal dienstverlening
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1382
Publicatiedatum:
29-12-2020
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken voor commercieel gewin. Tevens is al eerder geoordeeld dat Verweerder te kwader trouw Domeinnamen registreert, enkel om een onderhandelingspositie te verkrijgen bij de verkoop van een Domeinnaam. De registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie is aldus te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is 123schoon B.V., uit Nederland. De onderneming is gericht op het verkopen van onder andere schoonmaakartikelen. Eiser is houder van de handelsnaam 123schoon (hierna: Handelsnaam).

Verweerder is 123schoon / GT - Totaal dienstverlening, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <123schoon-afspraak.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat de Handelsnaam en voegt een verbindingsstreepje en het beschrijvende woord ‘‘afspraak’’ hieraan toe. Het dominante element in de Domeinnaam ‘‘123schoon’’ is identiek aan de Handelsnaam. Deze gelijkenis wordt bevonden als verwarringwekkend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft om te beginnen onweersproken gesteld dat Verweerder op geen enkele wijze verbonden is aan Eiser. Eiser stelt dat Verweerder inbreuk heeft gemaakt op zijn handelsnaamrechten. Verweerder zou gebruik maken van een logo dat in hoge mate overeenstemt met het logo van Eiser. De Geschillenbeslechter is van oordeel, in het bijzonder door het gebruikte logo door Verweerder, dat Verweerder bekend moet zijn geweest met Eiser en zijn onderneming. Tevens heeft Verweerder willen profiteren van de reputatie van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers naar de website te lokken voor commercieel gewin. Tevens heeft Verweerder een andere Domeinnaam geregistreerd, waarbij de Geschillenbeslechter (al eerder) heeft geoordeeld dat het doel hierbij was om een onderhandelingspositie te verwerven inzake de verkoop van een Domeinnaam. De in die zaak gestelde kwade trouw, versterkt het oordeel van de Geschillenbeslechter dat hier eveneens registratie en gebruik te kwader trouw is.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug