Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Achmea Interne Diensten – Domains By Proxy LLC en [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
17-08-2017
Rolnummer:
DNL2017-0038
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
interpolis-schandaal.nl; interpolisvermoordgezin.nl
Eiser(es):
Achmea Interne Diensten N.V.
Verweerder:
Domains By Proxy LLC en [verweerder]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1261
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Domeinnamen zijn geregistreerd om beschuldigingen tegen Eiser te uiten en diens activiteiten te verstoren. Geen recht of legitiem belang, registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Achmea Interne Diensten N.V. uit Zeist. Eiser is de interne dienstverlener van Achmea, een groot verzekeraar en financiële dienstverlener. Eiser is sinds 1993 houder van het Benelux woordmerk INTERPOLIS.

Verweerders zijn Domains By Proxy LLC en [Verweerder]. Verweerder heeft op 30 mei 2017 de domeinnamen <interpolis-schandaal.nl> en <interpolisvermoordgezin.nl> geregistreerd.  Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen met het merk INTERPOLIS, omdat het merk het kenmerkende onderdeel is van de domeinnamen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. De betwiste domeinnamen zijn niet gekoppeld aan een website. Het passief houden van domeinnamen levert geen recht of legitiem belang op, omdat de domeinnamen niet worden gebruikt voor legitieme niet-commerciele doeleinden waarbij het bekende INTERPOLIS merk niet wordt aangetast. Het gebruik van de woorden ‘schandaal’ en ‘vermoordgezin’, zijn diffamerend jegens Eiser zonder dat is gebleken waarom Verweerder een beroep zou kunnen doen op vrijheid van meningsuiting. Verweerder heeft niet gesteld of bewezen op andere wijze een recht of legitiem belang op de domeinnamen te hebben en verweerder is niet bekend onder de domeinnamen.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. De domeinnamen zijn uitsluitend of hoofdzakelijk geregistreerd om beschuldigingen jegens Eiser te kunnen uiten en de activiteiten van Eiser te verstoren. Daarbij is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser’s merk INTERPOLIS. De domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug