Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Advance Magazine Publishers Inc. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-06-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0026
Domeinnaam:
vogueman.nl
Eiser(es):
Advance Magazine Publishers Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1292
Publicatiedatum:
19-12-2018
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek aan EU Merk geregistreerd door Eiser. Ook heeft Verweerder geen recht of legitiem belang. Registratie en gebruik te kwader trouw wordt door o.a. grote bekendheid van Merken Eiser. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Advance Magazine Publishers Inc. uit de Verenigde Staten. Eiser is actief als uitgever van diverse bekende tijdschriften, waaronder Vogue. Eiser bezit meer dan 1000 merkregistraties welke het bestanddeel “vogue” bevatten (hierna: Merken). Hieronder valt ook een EU-merkenrecht betrekking hebbende op het merk “vogue man” geregistreerd in 2015 (hierna: EU Merk).

Verweerder is [X] uit Assendelft. Eiser heeft de domeinnaam <vogueman.nl> geregistreerd (hierna: de Domeinnaam). Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek en Verwarringswekkend Overeenstemmend) van de Regeling. De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige EU Merk van Eiser en is identiek aan het EU Merk van Eiser. Volgens de vaste rechtspraak van de Regeling kan bij de beoordeling omtrent de mate van verwarring de extensie “.nl” buiten beschouwing worden gelaten.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Verweerder heeft geen toestemming verkregen van Eiser om het EU Merk te gebruiken in de Domeinnaam. Daarbij is Verweerder niet algemeen bekend om haar Domeinnaam en is Verweerder in geen manier geaffilieerd met Eiser. Ook kan geen bona fide aanbod van goederen of services worden geconstateerd aan de zijde van Verweerder. Voorgaande brengt de geschillenbeslechter ertoe te beslissen dat er geen recht of legitiem belang kan worden vastgesteld aan de zijde van Verweerder.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Registratie en gebruik te kwader trouw kan worden vastgesteld nu o.a. Eiser haar Merken eerder heeft geregistreerd dan Verweerder haar Domeinnaam heeft geregistreerd. Daarbij kennen de Merken van Eiser grote bekendheid en omvat de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder het EU Merk van Eiser in het geheel.

Vordering van Eiser wordt toegewezen.


Terug