Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Agfa-Gevaert N.V. – [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
30-08-2017
Rolnummer:
DNL2017-0037
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
agfagraphics.nl
Eiser(es):
Agfa-Gevaert N.V.
Verweerder:
Respondent
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
2017-1263
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Domeinnaam resulteert in een parking page waarop de domeinnaam te koop wordt aangeboden. Gebruik en registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Agfa Gevaert N.V. uit België. Eiser is actief in de medische sector en heeft o.a. medische software en medische afbeelding apparatuur ontwikkeld. Eiser is houder van diverse AGFA merken.

Verweerder is [Verweerder]. Verweerder heeft op 25 februari 2014 de betwiste domeinnaam <agfagraphics.nl> geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar een pay-per-click parking pagina waarop de domeinnaam te koop wordt aangeboden.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk AGFA. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘graphics’ zorgt er niet voor dat de verwarringwekkende overeenstemming verdwijnt.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft op het eerste gezicht aangetoond dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam heeft. Verweerder heeft niet gesteld of bewezen een recht of legitiem belang op de domeinnamen te hebben.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. De domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt voor een parking pagina waar gepforiteerd wordt van de reputatie van Eiser. Het lijkt erop dat Verweerder geen legitieme activiteiten heeft ontplooid onder een merk of handelsnaam die overeenstemt met de domeinnaam. De domeinnaam wordt daarnaast expliciet te koop aangeboden op de website die hieraan gekoppeld is. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug