Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alibaba Group Holding Limited – De Chinese Handelsplaats B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-09-2019
Rolnummer:
DNL2019-0027
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
taobao.nl
Eiser(es):
Alibaba Group Holding Limited
Verweerder:
De Chinese Handelsplaats B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1344
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

Ondanks het feit dat de registratiedatum van de domeinnaam dateert van vóór de registratie van Eiser haar Europese merken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat er sprake is van gebruik te kwader trouw nu Verweerder de beweringen van Eiser niet heeft betwist. Eiser heeft door middel van eerdere screenshots aan kunnen tonen dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Alibaba Goup Holding Limited uit het Verenigd Koninkrijk. Eiser is een internetbedrijf dat actief is in meerdere industrieën over de hele wereld, waaronder: handel, online betalen, cloud computing, digitale media en entertainmentinitiatieven. Eiser is houder van enkele Chinese merken en van de Europese merken TAOBAO en TAOBAO.com (hierna: Merken). Eiser gebruikt de Merken in verband met een van de grootste consumenten-tot-consumentenmarkt in China. 

Verweerder is De Chinese Handelsplaats B.V. uit Nederland. Verweerder heeft in 2005 de domeinnaam <taobao.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Momenteel is de Domeinnaam aan een inactieve website gekoppeld. Echter, Eiser heeft eerdere screenshots overgelegd waaruit blijkt dat in 2014 de Domeinnaam gekoppeld was aan websites als ‘’www.aliexcpress.com’’ en ‘’www.kopeninchina.nl’’. Op deze websites waren de Merken van Eiser zichtbaar.  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter stelt dat Eiser zich alleen kan beroepen op merken welke worden beschermd door Nederlands recht en daarom kan Eiser zich niet beroepen op haar Chinese merken. De Geschillenbeslechter oordeelt wel dat de Domeinnaam identiek is aan de Europese Merken van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenbeslechter is ervan overtuigd dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat Eiser Verweerder nooit heeft gemachtigd om de Domeinnaam te gebruiken of te registreren. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Hoewel de registratiedatum van de Domeinnaam dateert van vóór de registratie van de Merken, heeft Verweerder de beweringen van Eiser over haar bekendheid met de Merken en over de toegang die de Domeinnaam voor 2014 gaf tot de websites waarop de Merken van Eiser werden weergegeven, niet betwist. Naar aanleiding van de overgelegde screenshots van Eiser, neemt de Geschillenbeslechter aan dat Verweerder opzettelijk de websites heeft ontworpen waaraan de Domeinnaam was gekoppeld om internetgebruikers te misleiden door hen te doen laten geloven dat de Domeinnaam verband hield met Eiser. De Geschillenbeslechter stelt gebruik te kwader trouw vast aan de zijde van Verweerder. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser. 


Terug