Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Alpargatas S.A. – LeylaLeyla Leyla

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-07-2015
Rolnummer:
DNL2015-0030
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
havaiana.nl
Eiser(es):
Alpargatas S.A.
Verweerder:
LeylaLeyla Leyla
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1143
Publicatiedatum:
02-09-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam havaiana.nl van LeylaLeyla Leyla aan Alpargatas S.A., omdat er sprake is van typo-squatting met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk HAVAIANAS van Alpargatas S.A..

Samenvatting

Eiser is Alpargatas S.A., een toonaangevend en wereldberoemd Braziliaans bedrijf dat vooral bekend is om zijn flip-flops die onder het handelsmerk HAVAIANAS verkocht worden. Eiser is tevens houder van het woordmerk HAVAIANAS. Verweerder is LeylaLeyla Leyla, houder van de domeinnaam havaiana.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam havaiana.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser. Het enige verschil tussen de domeinnaam en het merk is de letter ‘s’ in het merk. De domeinnaam van verweerder is dus tekstueel, visueel en fonetisch nagenoeg gelijk aan het merk van eiser.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. De geschillenbeslechter heeft geen indicaties dat er wordt voldaan aan de omstandigheden die genoemd worden in artikel 3.1 van de geschillenregeling, noch dat de verweerder in enig ander opzicht een legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Verweerder was of had op de hoogte kunnen zijn van het welbekende merk van eiser. Het gebruik van een welbekend merk zonder plausibele verklaring levert een indicatie van kwade trouw op. De geschillenbeslechter constateert dat op de website, die verbonden is aan de domeinnaam, schoenen van het merk ‘MBT’ te koop worden aangeboden. Deze producten zijn niet de producten van eiser, zodat de geschillenbeslechter mee gaat in de stelling van eiser dat verweerder het doel had om internetgebruikers naar zijn website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van eiser. Gegeven de specifieke omstandigheden dat de domeinnaam nagenoeg gelijk is aan het welbekende merk van eiser en verweerder geen bewijs heeft overlegd van gebruik te goede trouw, is de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

De vordering wordt toegewezen.


Terug