Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Altro Limited – Handelsonderneming H.M.S. B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-09-2012
Rolnummer:
DNL2012-0047
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
autoglym.nl
Eiser(es):
Altro Limited
Verweerder:
Handelsonderneming H.M.S. B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-10-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Alto Ltd., een producent van verzorgingsproducten voor auto’s en rechthebbende op het merk AUTOGLYM. Verweerder is Handelsonderneming H.M.S. B.V. en heeft de domeinnaam autoglym.nl geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam volgens artikel 2.1 van de Geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam identiek is aan het merk van eiseres.

Niet is gebleken dat verweerder enig recht heeft op de term “autoglym”. De vraag of verweerder een legitiem belang heeft moet worden voldaan aan vier vereisten: 1. De verkoper moet het merkenrechtelijk beschermde product verkopen; 2. Op de website mogen alleen producten of diensten worden aangeboden van de merkenrechthebbende; 3. De verhouding tot de merkenrechthebbende moet duidelijk aangegeven zijn; en 4. De merkenrechthebbende mag niet belemmerd worden om zijn merk als domeinnaam te gebruiken. De geschillenbeslechter stelt dat niet aan deze vereisten is voldaan, met name omdat verweerder zichzelf presenteert als geautoriseerde verkoper, hetgeen thans niet meer het geval is.

De domeinnaam is geregistreerd met toestemming van eiseres en in beginsel te goeder trouw gebruikt. Vanaf beëindiging van de overeenkomst tussen beide partijen is er sprake van gebruik te kwader trouw. De geschillenbeslechter constateert dat er lange tijd een overeenkomst heeft bestaan tussen beide partijen, maar dat dit geen reden kan zijn om een inbreuk op het merkrecht van eiseres te laten voortbestaan. Belangrijk is dat de overeenkomst meer dan een jaar voordat de klacht werd ingediend is beëindigd.

De geschillenbeslechter beveelt overdracht va de domeinnaam.


Terug