Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Amazon Technologies Inc. & Amazon Europe Core S.à.r.l. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
30-04-2020
Rolnummer:
DNL2020-0006
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<amazondutch.nl>
Eiser(es):
Amazon Technologies Inc. & Amazon Europe Core S.à.r.l.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1369
Publicatiedatum:
30-05-2020
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitieme belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. Door zich voor te doen als de Eisers, zet Verweerder internetgebruikers aan tot het verstrekken van persoonlijke financiële informatie en stelt daarbij internetgebruikers mogelijk bloot aan financiële fraude.

Samenvatting

Eisers zijn Amazon Technologies, Inc. Uit de Verenigde Staten en Amazon Europe Core S.à.r.l. uit Luxemburg (hierna: Eisers). Eisers zijn dochterondernemingen van Amazon.com, een wereldspeler in e-commerce, cloud computing, digitale streaming en kunstmatige intelligentie en is houder van bekende merkregistraties voor AMAZON en variaties daarop, waaronder de merkregistratie van de Europese Unie voor AMAZON (hierna: Merken). 

Verweerder is [X] uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <amazondutch.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eisers vorderen overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in zijn geheel. De toevoeging van de beschrijvende geografische term "Nederlands" mag op basis van eerdere (vaste) oordelen buiten beschouwing worden gelaten. 

 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Door zich voor te doen als de Eisers, zet Verweerder internetgebruikers aan tot het verstrekken van persoonlijke financiële informatie, die wordt gebruikt bij frauduleuze activiteiten. Dit frauduleuze gebruik door de Verweerder kan niet worden beschouwd als een bonafide aanbieding van goederen of diensten, noch als een legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Dit onder meer omdat de Domeinnaam lijkt te zijn geregistreerd als onderdeel van een patroon van domeinnaamregistraties door de Verweerder, gericht op consumenten van verschillende merkhouders. Waarbij de Domeinnaam wordt gebruikt voor illegale activiteiten en stelt daarbij internetgebruikers mogelijk bloot aan financiële fraude.

Vordering van Eisers wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eisers.


Terug