Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Appellant - College van B & W

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak:
09-12-2013
Rolnummer:
12/4364 EWWB
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[.................]
Eiser(es):
Appellant
Verweerder:
College van B & W
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
19-12-2013
Kern:

Samenvatting

Appellant ontving bijstand op grond van de Wet Werk en Bijstand. Deze bijstand is ingetrokken. In bezwaar en beroep is de beslissing van het College van B&W gestand gebleven. Daartegen heeft appellant hoger beroep ingesteld en stelt onder andere dat het bezit van domeinnamen niet van belang is in het kader van het verlenen van bijstand.

Ter beoordeling ligt dan ook de vraag of de intrekking van de bijstand op grond van artikel 54 lid 4 WWB in recht stand kan houden. Bij de beantwoording van de vraag of intrekking bevoegd is geschied op grond van artikel 54 lid 4 WWB is van belang of betrokkene verzuimd heeft binnen de daartoe gestelde termijn de bij het opschortingsbesluit gevraagde gegevens of gevorderde bewijsstukken te verstrekken. Indien dat het geval is, dient vervolgens te worden nagegaan of de betrokkene hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Die verwijtbaarheid kan ontbreken indien het gaat om gegevens of gevorderde bewijsstukken die niet van belang zijn voor de verlening van bijstand of om gegevens waarover de betrokkene niet binnen de gestelde hersteltermijn redelijkerwijs heeft kunnen beschikken.

Appellant heeft niet vermeld dat hij houder was van domeinnamen aangezien hij dit niet van belang acht voor de verlening van bijstand. Het oordeel van de rechtbank dat domeinnamen wel van belang zijn voor de verlening van bijstand is echter juist. Door zakelijk gebruik van domeinnamen kunnen immers inkomsten worden gegenereerd. Voorts vertegenwoordigen domeinnamen een bepaalde waarde en kunnen zij worden verhandeld. Tevens is het vragen naar het bezit van domeinnamen niet in strijd met artikel 10 EVRM.


Terug