Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Appellante – Concept ICT

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Hof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
24-07-2002
Rolnummer:
KG C0100916/BR
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
[appellante]
Verweerder:
Concept ICT B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Appellante is fokker van het hondenras Tibetaanse Mastiff. Geïntimeerde is Concept ICT (hierna Concepts), een Internet Service Provider. Door een onbekende zijn e-mailberichten verstuurd naar kennels voor Tibetaanse Mastiffs in binnen- en buitenland, waarin beledigende beweringen omtrent [appellante] en haar bedrijf zijn gemaakt en waarbij de afzender gebruik maakte van hotmailaccounts. Via door IP-adressen, verstrekt door Microsoft, heeft [appellante] achterhaald dat de gebruiker van deze IP-adressen een klant is van de internet service provider Concepts.

Volgens de rechtbank wogen de belangen van Concepts zwaarder dan die van [appellante], bij de vraag of Concepts de gegevens van de haar bekende gebruiker bekend moest maken. In hoger beroep vordert [appellante] opnieuw dat Concepts de personalia van de onbekende gebruiker bekend maakt.

Het Hof oordeelt dat bekeken moet worden of Concepts onrechtmatig handelt tegenover [appellante] door te weigeren de gegevens te verstrekken. Het hof stelt voorop dat er geen algemene rechtsregel bestaat op grond waarvan Concepts zo spoedig mogelijk nadat zij kennis heeft gekregen van onrechtmatige handelingen als de onderhavige, verplicht is mede te werken aan het ter beschikking stellen van gegevens die nodig zijn om vast te stellen wie voor die handelingen verantwoordelijk is.

Concepts heeft, na melding van [appellante], de access-account van de bewuste gebruiker afgesloten. Verder zijn er onvoldoende gegevens bekend omtrent de vraag in hoeverre [appellante] schade heeft geleden en nog schade lijdt. Het Hof stelt dat de maatschappelijke zorgvuldigheid niet meebrengt dat Concepts meewerkt aan verdergaande acties dan zij gedaan heeft, in het bijzonder dat zij de persoonsgegevens van de gebruiker aan [appellante] bekend maakt. Concepts heeft er immers belang bij dat zij zo min mogelijk wordt belast met het opvragen van persoonsgegevens van haar klanten door derden.

De stelling van [appellante] dat de omstreden handelingen van de bewuste gebruiker jegens [appellante] in ernstige mate onrechtmatig zijn en voor haar ernstige gevolgen hebben gehad en nog hebben, en wel zodanig dat voormeld belang van Concepts daarvoor zou moeten wijken, is onvoldoende met feiten onderbouwd.

Het weigeren de gegevens te verstrekken is aldus het Hof, die daarmee de rechtbank volgt, niet onrechtmatig. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.


Terug