Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Appellante] – Facet B.V.

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
23-01-2012
Rolnummer:
HD 200.080.790
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk
Eiser(es):
[Appellante]
Verweerder:
Facet B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
23-02-2012
Kern:

Samenvatting

[Appellante], de moeder van [zoon van appellante], houdster van de domeinnaam [voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk. Deze domeinnaam geeft toegang tot een website, waarop [geintimeerde] in verband werd gebracht met fraude. [Zoon van appellante] was werkzaam voor Facet en [Geïntimeerde], directeur van Facet B.V., zou hem nog geld verschuldigd zijn. De voorzieningenrechter heeft het handelen van [appellante] als onrechtmatig aangemerkt en [zoon van appellante] en [appellante] veroordeeld om iedere onrechtmatige uiting over [geïntimeerde] en Facet te staken en gestaakt te houden, evenals ervoor te zorgen dat de domeinnaam [voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk/ verwijderd wordt en verwijderd gehouden wordt. [Appellante] is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Het hof stelt vast dat de betreffende domeinnaam op naam van appellante is geregistreerd en dat zij houdster is van de domeinnaam. Alhoewel niet is komen vast te staan dat zij deze zelf heeft gemaakt of gebruikt, is voorshands voldoende vast komen te staan dat [appellante], in ieder geval met de dagvaarding op de hoogte is geraakt van het bestaan van deze op haar naam staande domeinnaam en het gebruik van de website door haar zoon [zoon van appellante] voor verdachtmakingen van [geintimeerde] en/of Facet. Aangezien de domeinnaam op naam van [appellante] staat en alleen zij de mogelijkheid heeft het bestaan daarvan te doen beëindigen, rust op haar de zorgplicht om een einde te maken aan het bestaan van de domeinnaam en het gebruik van de website voor verdachtmakingen tegen [geintimeerde] en/of Facet.

Het hof veroordeelt [appellante] om bij het centraal registratiebureau voor .uk domeinnamen in het Verenigd Koninkrijk een verzoek in te dienen tot het verwijderen en verwijderd houden van de domeinnaam [voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk en verbiedt [appellante] om de website met adres [voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk te gebruiken voor het uiten van verdachtmakingen tegen één van eisers of tegen beide eisers en/of het uiten van beledigingen jegens [geintimeerde].


Terug