Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Architectenweb – Sdu Uitgevers

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof ’s-Gravenhage
Datum uitspraak:
16-05-2011
Rolnummer:
200.056.846/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
dearchitect.nl
Eiser(es):
Architectenweb B.V.
Verweerder:
Sdu Uitgevers B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-06-2011
Kern:

Samenvatting

Appellante is Architectenweb B.V. een organisatie die zich onder meer bezighoudt met het uitgeven van bouw- en architectuurgerelateerde media. Zij exploiteert het blad Architectenweb Magazine en de website architectenweb.nl. Geïntimeerde is Sdu, de uitgever van onder andere de architect en exploitant van de website dearchitect.nl. In hoger beroep beargumenteert Architectenweb dat Sdu de domeinnaam bereikarchitecten.nl onrechtmatig heeft geregistreerd.

Het hof stelt vast dat Sdu op 17 april 2008 de domeinnaam bereikdebouw.nl heeft geregistreerd. Architectenweb heeft op 19 augustus 2008 de domeinnaam bereikdeachitect.nl geregistreerd. Daarna, op 6 februari 2009, heeft Sdu een aantal domeinnamen geregistreerd, zoals bereikdeaannemer.nl, bereikdeinstallateur.nl alsook bereikarchitecten.nl. Deze websites linken door naar eerdergenoemde website bereikdebouw.nl.

Het hof stelt dat het gebruik van een domeinnaam op grond van artikel 6:162 BW onrechtmatig kan zijn indien het publiek door het gebruik van die domeinnaam op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht over de identiteit van de marktpartijen achter de desbetreffende websites. Naar het oordeel van het hof heeft Architectenweb dergelijke verwarring onvoldoende onderbouwd, zodat de desbetreffende vordering reeds daarom moet worden afgewezen. Daarbij neemt het hof mede in aanmerking dat de domeinnaam slechts bestaat uit beschrijvende termen en het niet aannemelijk is dat zij onderscheidend is, hetgeen. Terzijde merkt het hof op dat, indien al sprake zou zijn van verwarring, Architectenweb zich eventuele moeilijkheden in dit verband zelf op de hals lijkt te hebben gehaald doordat zij, nadat Sdu de domeinnaam bereikdebouw.nl had geregistreerd, de domeinnaam bereikdearchitect heeft geregistreerd, welke domeinnaam ook nog de titel van het vakblad (en het woordmerk) van Sdu in zich draagt.

Het hof wijst het gevorderde voor wat betreft de domeinnaam af.


Terug