Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Artiestenverloningen B.V. – Prae Artiestenverloning B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak:
13-11-2012
Rolnummer:
97585 / HA ZA 12-2092
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl
Eiser(es):
Artiestenverloningen B.V.
Verweerder:
Prea Artiestenverloning B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-11-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres, Artiestenverloningen B.V., en gedaagde, Prea Artiestenverloning B.V., houden zich beide bezig met het verzorgen van de loonadministratie van en voor artiesten. Eiseres gebruikt de domeinnaam artiestenverloningen.nl, terwijl gedaagde de domeinnaam artiestenverloning.nl gebruikt. Eiseres vordert dat gedaagde het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl staakt en gestaakt houdt. In reconventie vordert gedaagde onder andere dat eiseres de domeinnamen praeartiestenverloning.nl en prae-artiestenverloning.nl overdraagt.

De rechtbank is van oordeel dat het beroep op artikel 5 Handelsnaamwet door eiseres niet slaagt, omdat gedaagde de domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam gebruikt. Een domeinnaam is het belangrijkste onderdeel van een internetadres. Domeinnamen worden vooral gebruikt als vindplaats voor een website en als onderdeel van een e-mailadres. Het publiek zal in het algemeen een domeinnaam ook in die zin, en dus niet noodzakelijk als handelsnaam, opvatten. Om te kunnen spreken van gebruik als handelsnaam is dus meer nodig dan het enkele gebruik als domeinnaam; de domeinnaam dient daadwerkelijk als handelsnaam te worden gebruikt. Dit is onvoldoende aangetoond.

De rechtbank oordeelt dat het gebruik van de domeinnaam door gedaagde wel onrechtmatig is. Uitgangspunt is dat het gebruik maken van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- en/of domeinnaam van een ander op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan onder (bijkomende) omstandigheden toch onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van verwarringsgevaar. Artiestenverloning is een beschrijvende aanduiding en het gebruik daarvan staat in beginsel aan iedereen vrij. Eiseres vraagt slechts een verbod van het specifieke gebruik door gedaagde; als domeinnaam voor haar website. Dat gebruik is naar het oordeel van de rechtbank onrechtmatig, vanwege de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het e-mailadres van eiseres en, dientengevolge, de grote mate van verwarring(sgevaar).

Wat betreft de vordering in reconventie stelt dat rechtbank dat er geen schending is van het merken- of handelsnaamrecht van gedaagde. Daarvoor zou ondermeer verwarringsgevaar vereist zijn. Daarvan is geen sprake. Wel neemt de rechtbank aan dat de registratie van de domeinnamen door eiseres onrechtmatig is. Het enige doel van eiseres is gedaagde de mogelijkheid te ontnemen om zelf de domeinnamen te registreren. Daarmee wil eiseres gedaagde bewegen tot ruilhandel. Door de registratie van de domeinnamen wordt gedaagde Prae belemmerd in haar mogelijkheden om haar handelsnaam tevens als domeinnaam te gaan gebruiken.

De rechtbank verbiedt gedaagde de domeinnamen artiestenverloning.nl te gebruiken en beveelt eiseres de domeinnamen praeartiestenverloning.nl en prae-artiestenverloning.nl aan gedaagde over te dragen.


Terug