Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Artiestenverloningen – Prae Artiestenverloning

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak:
14-09-2011
Rolnummer:
93979 / KG ZA 11-146
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl
Eiser(es):
Artiestenverloningen B.V.
Verweerder:
Prae Artiestenverloning B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
25-11-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Artiestenverloningen, een onderneming die zich bezig houdt met het verzorgen van de (fiscale) loonadministratie (“de verloning”) voor artiesten en de domeinnaam Artiestenverloningen voert. Prae, gedaagde, drijft een soortgelijke onderneming en voert de domeinnaam artiestenverloning.nl. Artiestenverloningen vordert dat Prae ieder gebruik en openbaarmaking van de domeinnaam artiestenverloning.nl staakt en gestaakt houdt.

Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Daarbij kan het gebruik van een domeinnaam worden beschouwd als gebruik van een handelsnaam. De domeinnaam van Artiestenverloningen is de naam waarmee zij tevens aan het handelsverkeer deelneemt. De voorzieningenrechter stelt vast dat Artiestenverloningen niet alleen verwarringsgevaar heeft te duchten, maar dat dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd heeft.

Aan het oordeel doet niet af het verweer dat het woord "artiestenverloning" louter beschrijvend zou zijn. Dit neemt het verwarringsgevaar niet weg. Prae spreekt bovendien niet tegen dat Artiestenverloningen een zeer grote speler is in de onderhavige markt en daarmee wordt duidelijk dat Prae met haar domeinnaam nagenoeg geheel aanleunt tegen de naamsbekendheid van Artiestenverloningen. Artiestenverloningen voerde haar handelsnaam al voordat Prae haar handelsnaam ging voeren. De handelwijze van Prae levert voorts een onrechtmatige daad op (vgl. het arrest van 9 maart 2010 LJN: BL7683 inzake Taartenwinkel.nl. versus Taartwinkel.nl).

De voorzieningenrechter veroordeelt Prae ieder gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden.


Terug