Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ASN Bank N.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-12-2015
Rolnummer:
DNL2015-0053
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
asnfinancial.nl
Eiser(es):
ASN Bank N.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Domjur-nummer:
2016-1175
Publicatiedatum:
23-02-2016
Kern:

Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk, de verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en maakt geen gebruik van de website. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

Samenvatting

Eiseres is een bank, ASN Bank N.V., en is eigenaar van de Benelux merken ‘ASN’ (het Merk) en ‘ASN Bank’. Verweerder is [persoonsnaam], hij heeft domeinnaam <asnfinancial.nl> (de Domeinnaam) geregistreerd. Hier is geen actieve website aan gekoppeld. Volgens ASN Bank N.V. stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de merken van ASN Bank N.V. en heeft [persoonsnaam] geen belang bij de domeinnaam. ASN Bank N.V. stelt dat [persoonsnaam] de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. [Persoonsnaam] heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk. Het gedeelte ‘ASN’ is volledig overgenomen en het gedeelte ‘financial’ is slechts beschrijvend en daarmee als toevoeging niet voldoende om verwarring te voorkomen. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat de verweerder geen rechten op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Er is geen bewijs dat de verweerder merken heeft geregistreerd die samenhangen met de domeinnaam, of dat hij onder deze naam bekend staat. De verweerder gebruikt de website niet om producten te verkopen, diensten aan te bieden, noch in verband met non-commercieel gebruik of fair use. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. ASN Bank N.V. heeft zijn bekendheid voldoende bewezen, aangenomen wordt dat de verweerder bekend was met ASN Bank N.V., zeker gezien de toevoeging ‘financial’ die de verweerder heeft gemaakt in de Domeinnaam. Er is geen bewijs dat op het tegendeel wijst.

De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug