Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-02-2021
Rolnummer:
DNL2020-0058
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<eleclerc.nl>
Eiser(es):
Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1401
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

Eiser heeft Verweerder nooit toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec, uit Frankrijk. Eiser is een bekende supermarktketen en is houder van handelsmerkregistraties voor ‘‘E LECLERC’’ (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit Estland. Verweerder heeft de domeinnaam <eleclerc.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam stemt verwarringwekkend veel overeen met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder lijkt op geen enkele manier verbonden te zijn aan Eiser. Ook blijkt nergens uit dat hij algemeen bekend staat als ‘‘E Leclerc’’. Eiser heeft Verweerder nooit toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder maakt geen legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Er is geen aannemelijke reden voor Verweerder om de Domeinnaam te registreren. Het panel stelt vast dat Verweerder opzettelijk heeft geprobeerd internetgebruikers naar zijn website te lokken door de verwarring die kan ontstaan door gelijkenis met het Merk.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug