Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Audatex (Schweiz) GmbH - Plant Holding GmbH

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-06-2016
Rolnummer:
DNL2016-0007
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
audatex.nl
Eiser(es):
Audatex (Schweiz) GmbH
Verweerder:
Plant Holding GmbH
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1191
Publicatiedatum:
26-07-2016
Kern:

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken en domeinnamen van eiser. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw om te verdienen aan een parkeerwebsite waar wordt doorgelinkt naar websites van derden. Er is geen sprake van omgekeerde domeinnaam kaping. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

Samenvatting

Eiser is Audatex, eigenaar van verschillende merken op het gebied van producten op de markt voor verzekeringen. Eiser heeft ook verschillende domeinnamen geregistreerd met daarin deze merknamen. Verweerder is Plant Holding, die op 19 augustus 2013 de domeinnaam ‘audatex.nl’ (hierna: de Domeinnaam) heeft geregistreerd en hieraan een zogenoemde ‘parkeerwebsite’ zou hebben gekoppeld waarop gelinkt wordt naar websites van derden. De Domeinnaam bestaat al sinds 1998. Eiser stelt dat de Domeinnaam gelijk is aan zijn merken en daarmee verwarringwekkend overeenstemt en dat hij al voor de datum van de registratie door verweerder gebruik maakte van ‘audatex’ domeinnamen. Verder stelt eiser dat verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Volgens verweerder is er geen sprake van gebruik te kwader trouw. Verweerder voert het verweer dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van Eiser en dat een vorige ‘Plant entiteit’ de Domeinnaam al in 1998 geregistreerd zou hebben. Verder zou verweerder een eerlijke prijs voor de Domeinnaam vragen en zou eiser zich niet kunnen beroepen op oudere rechten in Nederland. Bovendien stelt verweerder dat er sprake is van een omgekeerde vorm van domeinnaamkaping.

De geschillenbeslechter merkt eerst op dat uit het bewijs volgt dat een dochtermaatschappij van eiser inderdaad diverse merken met het tekstuele element ‘audatex’ heeft geregistreerd. Dit element is volledig overgenomen in de Domeinnaam waardoor de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiser. Vervolgens beoordeelt de geschillenbeslechter of verweerder een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens de geschillenbeslechter is er geen bewijs dat verweerder rechten heeft gebaseerd op een merk of handelsnaam in relatie tot de Domeinnaam, noch heeft verweerder toestemming van eiser om het AUDATEX merk of de Domeinnaam te gebruiken, noch geniet verweerder bekendheid onder het merk of de Domeinnaam. Bovendien gebruikte verweerder voordat hij zich bewust werd van het geschil de Domeinnaam niet om goederen of diensten aan te bieden, maar gebruikte verweerder ten tijde dat het geschil werd ingediend de Domeinnaam voor een parkeerwebsite waarop links naar websites van derden waren geplaatst. Verweerder verdiende hier geld mee en bood de Domeinnaam te koop aan. De geschillenbeslechter concludeert dan ook dat verweerder geen rechten of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Vervolgens beoordeelt de geschillenbeslechter of er sprake is van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. De geschillenbeslechter stelt vast dat de AUDATEX merken dateren van voor de inschrijving van de Domeinnaam door verweerder en zelfs dateren van voor de eerste registratie van de Domeinnaam. Verweerder is daarom zeer waarschijnlijk bekend geweest met eiser en zijn merken en domeinnamen voordat hij de Domeinnaam registreerde. Daarbij komt nog, zoals eerder door de geschillenbeslechter al gesteld, dat verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor een legitieme bedrijfsvoering en de Domeinnaam te koop wordt aangeboden. De geschillenbeslechter concludeert dat er een schending is van artikel 3.2(a) en (d) van de geschillenregeling en de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. De geschillenbeslechter oordeelt dat gezien bovenstaande argumenten er ook geen sprake is van een omgekeerde domeinnaamkaping door eiser.


Terug