Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Aué Beheer B.V. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
06-08-2018
Rolnummer:
DNL2018-0037
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
auebeheer.nl
Eiser(es):
Aué Beheer B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2018-1301
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder vrijwel identiek aan Handelsnaam Eiser. Geen recht of legitiem belang voor het gebruiken van Domeinnaam kan worden vastgesteld aan de zijde van Verweerder. Registratie en gebruik van Domeinnaam te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Aué Beheer B.V. uit Nederland. Eiser is actief in de industriële schoonmaakbranche en gebruikt daarbij de handelsnaam Aué Beheer (hierna: Handelsnaam). 

Verweerder is [X] uit Rusland. Verweerder heeft de domeinnaam <auebeheer.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Het gebruik van Handelsnaam door Eiser wordt vastgesteld en de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat de volledige Handelsnaam van Eiser en is daardoor, afgezien van het weglaten van het accent, identiek. 

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft prima facie het gebrek aan recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder aangetoond. Nu verweerder geen verweerschrift heeft ingediend, worden de argumenten van Eiser niet ontkracht. 

Ook oordeelt de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het derde vereiste (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder wordt gebruikt voor scamming activiteiten en bevat intentioneel de Handelsnaam van Eiser. Daardoor kan registratie en gebruik te kwader trouw worden vastgesteld. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen. De Domeinnaam wordt overgedragen. 


Terug