Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Aura-Soma Products Limited – Overstag B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-09-2020
Rolnummer:
DNL2020-0026
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<aurasomakleurentherapie.nl>
Eiser(es):
Aura-Soma Products Limited
Verweerder:
Overstag B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1385
Publicatiedatum:
28-01-2021
Kern:

Alhoewel de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder voordat Eiser zijn Merken heeft geregistreerd, is er geen bona fide gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. De website heeft namelijk de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk genoeg weergegeven.

Samenvatting

Eiser is Aura-Soma Products Limited, uit het Verenigd Koninkrijk. Eiser is houder van het beeldmerk AURA-SOMA, de woordmerken AURA-SOMA COLOUR-CARE-SYSTEM en AURA-SOMA (hierna: Merken).

Verweerder is Overstag B.V., uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <aurasomakleurentherapie.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat de Merken van Eiser in zijn geheel. De toevoeging van de term ‘‘kleurentherapie’’ verhindert de Geschillenbeslechter niet om tot het oordeel te komen dat de Domeinnaam verwarringwekkend veel overeenstemt met de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder enkele jaren voordat Eiser de Merken heeft geregistreerd. Ook heeft Eiser niet kunnen aantonen dat door haar gestelde mondelinge distributieovereenkomst enige regeling of recht op de Domeinnaam bevat. Tevens heeft Verweerder mails laten zien waar Eiser Verweerder bedankt voor ‘’twee bestellingen’’ en hem aanspreekt als ‘‘geregistreerde beoefenaar’’, alhoewel deze mails plaats hebben gevonden na de vermeende beëindiging van de mondelinge distributieovereenkomst door Eiser. In weerwil van het bovenstaande, voldoet Verweerder als reseller toch niet aan de OKI-data-eisen. De website geeft de relatie tussen Eiser en Verweerder niet nauwkeurig weer. Er wordt de onjuiste indruk gewekt dat Verweerder officieel bevoegd en gelieerd is aan Eiser. De conclusie is daarom dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Uit het feit dat de website onder de Domeinnaam de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk weergeeft, stelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder onterecht voordeel uit de Merken haalt. De Domeinnaam wordt daarom te kwader trouw gebruikt.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug