Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Avast Software s.r.o. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-06-2020
Rolnummer:
DNL2020-0023
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<avastcontactnederland.nl>
Eiser(es):
Avast Software s.r.o.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1383
Publicatiedatum:
28-01-2021
Kern:

In het verleden heeft de Domeinnaam een actieve website gehad waarop de relatie tussen Verweerder en Eiser niet nauwkeurig was weergegeven. Hierdoor heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens heeft Verweerder toen de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Avast Software s.r.o., uit Tsjechië. Het is een groot bedrijf in beveiligingssoftware. Tevens is Eiser houder van meerdere merkregistraties voor AVAST, waaronder het internationale handelsmerk AVAST (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <avastcontactnederland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Eiser heeft aangetoond dat hij eigenaar is van het Merk. De Domeinnaam omvat het Merk als het onderscheidende element volledig. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘’contactnederland’’ en ‘’.nl’’ laat de Geschillenbeslechter buiten toepassing.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Domeinnaam heeft op dit moment geen actieve website. Wel heeft de Domeinnaam op andere tijdstippen een actieve website gehad. Via de website onder de Domeinnaam is destijds klantenservice geboden voor de software van Eiser. Verweerder heeft toen de indruk gewekt dat er samengewerkt werd met Eiser. Daarmee geeft de website onder de Domeinnaam de relatie tussen Verweerder en Eiser echter niet nauwkeurig weer, omdat er nooit een zakelijke relatie is geweest tussen de partijen. Tevens is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, noch heeft hij rechten op het Merk verworven.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien het onderscheidende karakter van het Merk, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder de rechten van Eiser kende of had moeten kennen. Alhoewel de Domeinnaam op dit moment geen actieve website heeft, verhindert dit niet dat er gebruik te kwader trouw kan worden aangenomen. De Geschillenbeslechter aanvaardt de onbetwiste verklaring van Eiser dat de Domeinnaam in het verleden omgezet is in een website met de intentie om de klanten van Eiser te bereiken en diensten aan te bieden zoals die van Eiser. De acties van Verweerder kunnen er ten onrechte op wijzen dat hij is aangesloten aan het bedrijf van Eiser. Ook omvat de Domeinnaam het Merk in zijn geheel, waardoor de Geschillenbeslechter van oordeel is dat Verweerder deze heeft geregistreerd om gebruikers van Eiser aan te trekken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug