Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Avtex Limited v. Vadac b.v.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-06-2017
Rolnummer:
DNL2017-0030
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
avtex.nl
Eiser(es):
Avtex Limited
Verweerder:
Vadac b.v.
Resultaat procedure:
vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1253
Publicatiedatum:
01-09-2017
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van het merk. Gebruik en registratie te kwader trouw. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar een website gelokt waarop concurrerende producten worden aangeboden.

Samenvatting

Eiser is Avtex Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Eiser heeft al meer dan 25 jaar een onderneming die elektronische producten maakt voor de mobiele vrijetijdsmarkt (campers en caravans). Eiser gebruikt het merk AVTEX in heel Europa, waaronder Nederland om haar producten te verkopen. Eiser is sinds december 2011 houder van het EU woordmerk AVTEX.

Verweerder is Vadac B.V. en is sinds 27 juni 2013 houder van de betwiste domeinnaam avtex.nl. De domeinnaam verwijst naar de website van Verweerder ‘www.vadac.com’, waarop producten worden verkocht voor campers en caravans en andere accessoires zoals satelliet antennes. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser heeft aangetoond houder te zijn van het EU woordmerk AVTEX, dit merk is volledig opgenomen in de betwiste domeinnaam. De domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft nooit toestemming gekregen om het merk van Eiser te gebruiken. Verweerder gebruikt het merk slechts om internetgebruikers naar zijn eigen website door te verwijzen waarop concurrerende producten worden aangeboden. Het gebruik van het merk van een concurrent met als doel om concurrerende producten te verkopen, kan niet gezien worden als een recht of legitiem belang bij het gebruik van het merk. Daarnaast is het aannemelijk dat consumenten in verwarring gebracht worden, omdat de domeinnaam volledig bestaat uit het merk van Eiser. Verweerder heeft niet gereageerd op deze prima facie casus van Eiser. Om deze redenen oordeelt de geschillenbeslechter dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder heeft de domeinnaam gebruikt met de intentie om consumenten voor commercieel gewin naar zijn website te leiden. Verweerder bracht consumenten in verwarring door een schijnbaar verband met het merk van Eiser te vertonen. Dit kan gezien worden als een registratie of gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug