Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bar’s Products International - Bar's Europe

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
18-01-2016
Rolnummer:
C/05/293573 / KG ZA 15-597 \ 57/97
LJN/ECLI:
ECLI: NL:RBGEL:2016:686
Domeinnaam:
barseurope.com
Eiser(es):
Bar’s Products International
Verweerder:
Bar’s Europe
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
2016-1188
Publicatiedatum:
27-06-2016
Kern:

Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Samenvatting

Eiser is Bar’s Products International (hierna: BPI). Verweerders zijn Bar’s Europe (hierna: BE) en bestuurder van BE, [gedaagde]. In 2014 is BPI met [gedaagde] in overleg getreden over verkoop van Bar’s producten op de Europese markt. De B.V. waar [gedaagde] bestuurder van is, thans BE, heeft in 2011 al de productieactiviteiten overgenomen van een voormalige producent van Bar’s producten. Daarnaast hebben BE en [gedaagde] de domeinnaam barseurope.com (de Domeinnaam) geregistreerd. In 2015 heeft BPI een nieuwe vennootschap opgericht, Bar’s Products Europe B.V. Vervolgens eist BPI dat BE stopt met het vervaardigen van Bar’s producten, zich onthoudt van het gebruik van het merk ‘Bar’s’ en de Domeinnaam aan BPI overdraagt. In een brief aan BE stelt BPI dat BE door misbruik van de faciliteiten die BPI ter beschikking heeft gesteld een eigen verkoopkanaal zou hebben ingericht. BE voert verweer en eist dat BPI de overeenkomst nakomt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het enkele feit dat BPI een aantal keren grondstoffen aan BE heeft geleverd voor het produceren van Bar’s producten en het BE daarom was toegestaan deze producten te produceren en mogelijk ook te verkopen, niet meebrengt dat BE bevoegd zou zijn om de handelsnaam- en/of merkrechten van BPI te gebruiken. Door zonder overeenstemming te hebben bereikt over verschillende voorwaarden hiervan gebruik te maken handelt BE onrechtmatig jegens BPI. Daarom veroordeelt de voorzieningenrechter [gedaagde] en BE zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ en de Domeinnaam over te dragen aan BPI.

De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug