Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bax-shop.nl B.V. – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
09-09-2015
Rolnummer:
DNL2015-0037
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
baxo-shop.nl en baxoshop.nl
Eiser(es):
Bax-shop.nl B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1159
Publicatiedatum:
04-11-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want de domeinnamen baxo-shop.nl en baxoshop.nl zijn te kwader trouw geregistreerd en gebruikt om commercieel voordeel te behalen ten koste van Bax-shop.nl B.V. door internetgebruikers naar de website van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de handelsnaam en merken van Bax-shop.nl B.V..

Samenvatting

Eiser is Bax-shop.nl B.V., houder van de (woord)merken BAX-SHOP.NL en BAX-shop en de domeinnaam bax-shop.nl. De website onder de domeinnaam bevat een online muziekwinkel. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnamen baxo-shop.nl en baxoshop.nl. Aan de domeinnaam is een website gekoppeld waarop verschillende producten te koop worden aangeboden. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnamen baxo-shop.nl en baxoshop.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiser. De toevoeging van het element ‘shop’ is enkel beschrijvend voor de diensten die door verweerder worden verleend. Het element ‘baxo’ stemt in grote mate overeen met het bestanddeel ‘bax’ in de als handelsnaam gebruikte en eerder door eiser ingeschreven domeinnaam bax-shop.nl en de oudere (woord)merken BAXHOP.NL en BAXSHOP van eiser. Mede gelet op de aard van de producten kan bij het publiek verwarring ontstaan.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Uit de door eiser overgelegde producties blijkt dat verweerder de domeinnamen gebruikt voor commerciële doeleinden. Eiser heeft tevens aannemelijk gemaakt dat verweerder met de op zijn website aangeboden producten de consumenten misleidt. Er is geen overige indicatie dat verweerder een legitiem belang bij of ander recht op de domeinnamen heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. De domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de door eiser als handelsnaam gebruikte domeinnaam bax-shop.nl en de (woord)merken BAX-SHOP.NL en BAXSHOP van eiser. Daarnaast neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat verweerder de gelegenheid om eisers stellingen te weerleggen onbenut heeft gelaten.

De vordering wordt toegewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug