Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

bett1.de GmbH – DIBMat GmbH

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-12-2020
Rolnummer:
DNL2020-0046
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<bett1.nl>
Eiser(es):
bett1.de GmbH
Verweerder:
DIBMat GmbH
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1395
Publicatiedatum:
25-03-2021
Kern:

Verweerder is op geen enkele wijze verbonden aan Eiser. De Domeinnaam is enkel geregistreerd om de bedrijfsvoering van Eiser te verstoren.

Samenvatting

Eiser is bett1.de GmbH, uit Duitsland. Eiser is werkzaam binnen het beddensegment en  is houder van het merk BETT1 (hierna: Handelsmerk).

Verweerder is DIBMat GmbH, uit Duitsland. Verweerder heeft de domeinnaam <bett1.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Het Domeinnaam omvat alle letters van ‘‘BETT1’’. Daarom is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarrend veel gelijkenis toont met het Handelsmerk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser beweert dat hij geen banden heeft met Verweerder en dat Verweerder tevens niet bevoegd is om de Domeinnaam te gebruiken. Noch is Verweerder een vertegenwoordiger of licentiehouder van Eiser. Verweerder heeft de Domeinnaam bovendien nooit gebruikt. Ten slotte heeft Verweerder ook geen reactie ingediend en is er dus geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat Verweerder rechten heeft op of legitieme belangen heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder en Emma Matratzen GmbH zijn zusterbedrijven onder dezelfde bedrijvengroep. Tussen Emma Matratzen GmbH en Eiser hebben sinds 2016 meer dan 60 rechtszaken plaatsgevonden. Verweerder lijkt de Domeinnaam enkel te hebben geregistreerd om uitbreiding van Eiser op de Europese markt te belemmeren. Het doel was om met de registratie van de Domeinnaam het bedrijf van een concurrent (ook wel: Eiser) te verstoren.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug