Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Betty Blue S.P.A. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-07-2021
Rolnummer:
DNL2021-0025
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<elisabetta-franchi.nl>
Eiser(es):
Betty Blue S.P.A.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1422
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Aan de Oki Data-criteria wordt niet voldaan. De Domeinnaam is geregistreerd om internetgebruikers te leiden naar een website van Verweerder.

Samenvatting

Eiser is Betty Blue S.P.A., uit Italië. Eiser is een modehuis en is houder van verschillende handelsmerken, waaronder het internationale handelsmerk ELISABETTI FRANCHI (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <elisabetta-franchi.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel, met alleen de toevoeging van een koppelsteken tussen de twee elementen ‘‘Elisabetti’’  en ‘‘Franchi’’. Deze toevoeging belet niet dat er verwarringwekkende overeenstemming is tussen de Domeinnaam en de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Gelet op de feiten wordt vastgesteld dat Verweerder geen officiële wederverkoper van Eiser is. Het aanbod van goederen van Verweerder voldoet niet aan de Oki Data-criteria, waardoor een legitiem belang bij het bezitten van de Domeinnaam ontbreekt. De Geschillenbeslechter merkt ook op dat zelfs als de Oki Data-criteria zouden worden toegepast, dat uit het bewijs blijkt dat Verweerder de relatie tussen hem en Eiser niet nauwkeurig genoeg heeft weergegeven op de website van de Domeinnaam. Dit zou noodzakelijk zijn bij het aantonen van een gerechtvaardigd belang.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd terwijl hij bekend was met de Merken van Eiser, met de bedoeling om internetgebruikers te leiden naar een website van Verweerder waar concurrerende goederen worden verkocht. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug