Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

BIConsult B.V. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0062
Domeinnaam:
biconsult.nl
Eiser(es):
BIConsult B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1279
Publicatiedatum:
30-08-2018
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek aan Handelsnaam zoals gevoerd door Eiseres. Ook heeft Verweerder geen recht of legitiem belang en gebruikt Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw nu Verweerder de Website gelinkt aan Domeinnaam gebruikt wordt om de naam van Eiseres te beschadigen.

Samenvatting

Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht. Eiseres is actief op het gebied van het verlenen van personeelsdiensten. Eiseres gebruikt de handelsnaam BIConsult (hierna: Handelsnaam) sinds haar oprichting in 2006.

Verweerder is [X]. Verweerder heeft op 10 februari 2011 de domeinnaam <biconsult.nl.> geregistreerd. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiseres vordert overdracht van Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend) van de Regeling. De Geschillenbeslechter oordeelt dat Eiseres rechthebbende is van de Handelsnaam en Eiseres heeft onweersproken gesteld dat de Domeinnaam identiek is aan de Handelsnaam zoals gevoerd door Eiseres. Volgens vaste rechtspraak van de Regeling kan bij de beoordeling omtrent de mate van verwarring de extensie “.nl” buiten beschouwing worden gelaten.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang).  Eiseres heeft het prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Verweerder probeert dit te weerleggen door een beroep te doen op o.a. “persvrijheid”. Deze verweren mogen voor Verweerder niet baten wanneer toetsing plaatsvindt aan de hand van artikel 3.1 van de Regeling. Zo gebruikt Verweerder de naam BIConsult niet om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden en Verweerder staat ook niet algemeen bekend onder de naam BIConsult. Verweerder gebruikt de Domeinnaam ook niet voor legitieme, niet commerciële doeleinden. De aard van de website gelinkt aan de Domeinnaam (hierna: Website) heeft duidelijk tot doel de naam van Eiseres te beschadigen.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Uit de aard van de Website en de teksten die daarop zijn opgenomen blijkt dat het Verweerder erom te doen is de naam van Eiseres te beschadigen. Daarmee is gebruik te kwader trouw gegeven.

Vordering wordt toegewezen.


Terug