Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bijenkorf B.V. - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0071
Domeinnaam:
www.debijenkorfcard.nl
Eiser(es):
Magazijn De Bijenkorf B.V.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
gevorderde toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1270
Publicatiedatum:
31-05-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk Eiser. Gebruik Domeinnaam voor pay-per-clicks doeleinden brengt geen recht of legitiem belang tot stand. Verweerder wordt geacht intentie te hebben om commerciële winst te behalen door verwarring te creëren met merk Eiser. Registratie en gebruik te kwader trouw. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Magazijn “De Bijenkorf” B.V., een keten van Warenhuizen. Eiser is actief in Nederland vanaf 1870. Eiser is houder van verschillende merknamen bevattende DE BIJENKORF, waaronder een Benelux merk geregistreerd in 1978. Eiser is actief onder de domeinnaam www.debijenkorf.nl.

Verweerder is [Verweerder], uit Tbilisi, Georgia. De domeinnaam www.debijenkorfcard.nl (hierna: Domeinnaam), is geregistreerd door Verweerder op 3 maart 2016. De Domeinnaam geeft een website weer welke een pay-per-click karakter kent en waar o.a. wordt doorverwezen naar websites betreffende creditcards.

Eiser vordert overdracht van Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend). De Domeinnaam omvat het volledige merk zoals geregistreerd door Eiser. De veelgebruikte, omschrijvende en niet onderscheidende elementen “www” en “card” zijn onvoldoende om een oordeel over Domeinnaam als zijnde verwarringwekkend overeenstemmend te voorkomen.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft betreffende de Domeinnaam. Het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder geeft geen blijk van het bona fide aanbieden van goederen of services.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). De Geschillenbeslechter acht het hoogstwaarschijnlijk dat de Verweerder het merk van Eiser in gedachte had bij het registreren van de Domeinnaam voor een pay-per-clicks doelstelling. De Geschillenbeslechter oordeelt dat Verweerder de intentie had commerciële winst te behalen door verwarring te creëren met het merk van Eiser. Bovenstaande maakt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Verder benoemd de Geschillenbeslechter dat Verweerder vaker in verglijkbare procedures betrokken is geweest, waardoor er een bepaald patroon te herleiden is met betrekking tot registratie en gebruik van Domeinnamen te kwader trouw. 

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug