Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bloemen- en Plantenkwekerij Bouten B.V. – Cemag - ICT Solutions

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-11-2019
Rolnummer:
DNL2019-0044
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
kwekerij-bouten.nl
Eiser(es):
Bloemen- en Plantenkwekerij Bouten B.V.
Verweerder:
Cemag - ICT Solutions
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2019-1356
Publicatiedatum:
31-12-2019
Kern:

Het ligt voor de hand dat verweerder als IT-bedrijf de domeinnaam voor eiser heeft geregistreerd zonder dienovereenkomstige tenaamstelling. Verweerder is echter vervolgens failliet gegaan, maar zij heeft toestemming gegeven voor een overdracht van de domeinnaam. Gezien de gegeven toestemming kan de Geschillenbeslechter uitvoering geven aan de verzochte vordering, zonder de zaak verder inhoudelijk te bespreken.

Samenvatting

Eiser is Bloemen- en Plantenkwekerij Bouten B.V., uit Nederland. Eiser exploiteert een plantenkwekerij en zij beroept zich op de in de Kamer van Koophandel opgenomen handelsnaam ‘Bloemen- en plantenkwekerij Bouten B.V.’. 

Verweerder is Cemag - ICT Solutions, eveneens uit Nederland. Verweerder was een eenmanszaak actief in de ICT-sector. De onderneming is echter ten gevolge van een faillissement opgeheven met ingang van 26 juli 2016. Verweerder was in 2011 houder geworden van de domeinnaam <kwekerij-bouten.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam leidt naar de website van Eiser. 

Eiser vordert nu overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam is verwarringwekkend overeenstemmend omdat de kenmerkende elementen van Eisers handelsnaam geheel zijn opgenomen in de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenbeslechter merkt op dat Eiser de Domeinnaam kennelijk sinds de registratie van de Domeinnaam voor haar betreffende onderneming gebruikt. Het light voor de hand dat Verweerder destijds als IT-bedrijf de Domeinnaam voor Eiser heeft geregistreerd zonder dienovereenkomstige tenaamstelling.

Daarnaast blijkt uit het zaakdossier dat Verweerder in 2016 door MTTM is overgenomen en dat MTTM heeft ingestemd met de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser. Indien een verweerder zijn toestemming heeft gegeven voor de overdracht, kan de Geschillenbeslechter op basis hiervan uitvoering geven aan de verzochte vordering, zonder de zaak verder inhoudelijk te bespreken. De Geschillenbeslechter neemt kennis van zijn in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt. 

Gezien alle omstandigheden beslist de Geschillenbeslechter dat er voldoende basis is voor de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser. 


Terug