Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

BMW – Advies & Consultancy Almere

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-06-2016
Rolnummer:
DNL2016-0018
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
bmw-accessoires.nl
Eiser(es):
BMW
Verweerder:
Advies & Consultancy Almere
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1192
Publicatiedatum:
26-07-2016
Kern:

Verweerder heeft aan de Domeinnaam ‘bmw-accessoires.nl’ geen actieve website gekoppeld en zou de Domeinnaam met winst willen verkopen. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en moet deze overdragen.

Samenvatting

Eiser is Bayerische Motoren Werke (BMW), producent van auto’s. Daarnaast heeft eiser meerdere merkregistraties voor het merk ‘BMW’. Verweerder is Advies & Consultancy Almere. Verweerder heeft op 1 april 2015 de domeinnaam ‘bmw-accessoires.nl’ (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Hieraan is geen actieve website gekoppeld. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met zijn merken en de toevoeging van het beschrijvende ‘accessoires’ in de Domeinnaam de verwarring alleen des te groter maakt. Verder zou de Domeinnaam door verweerder niet gebruikt worden voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten. Bovendien stelt eiser dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt is, verweerder zou de Domeinnaam te koop hebben aangeboden aan eiser. Verweerder heeft tegen deze stellingen geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met merken van eiser. Volgens de geschillenbeslechter omvat de Domeinnaam het welbekende BMW merk van eiser geheel en is de toevoeging van het beschrijvende element ‘accessoires’ niet genoeg om de verwarring weg te nemen. De Domeinnaam stemt dus verwarringwekkend overeen met het merk van eiser in de zin van artikel 2.1(a) van de geschillenregeling. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of verweerder rechten of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Dit is niet het geval: er is geen actieve website aan de Domeinnaam gekoppeld, daarnaast is verweerder niet publiekelijk bekend onder de Domeinnaam en heeft deze geen merkrechten die zien op de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Volgens de geschillenbeslechter zou verweerder zich bewust moeten zijn geweest dat de Domeinnaam het welbekende BMW merk van eiser omvat. Daarnaast is er sprake van registratie of gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2(a) van de geschillenregeling. Uit e-mail verkeer zou namelijk blijken dat verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om met winst te verkopen. Bovendien zou de Domeinnaam ook te kwader trouw kunnen worden gebruikt in de zin van artikel 3.2(d) van de geschillenregeling. Verweerder zou de bedoeling hebben om de Domeinnaam bewust te gebruiken voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website. De geschillenbeslechter concludeert dan ook dat de Domeinnaam tenminste te kwader trouw geregistreerd is.


Terug