Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

BMW - [Geintimeerde]

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak:
19-12-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2017:11216
Domeinnaam:
bmw-i1.com, bmw-i2.com, bmw-i3.com, bmw-i4.com, bmw-i5.com, bmw-i6.com, bmw-i7.com, bmw-i8.com, bmw-i9.com
Eiser(es):
Bayerische Motoren Werke AG
Verweerder:
[Geintimeerde]
Resultaat procedure:
vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
2018-1272
Publicatiedatum:
31-05-2018
Kern:

Proceskostenvergoeding, schadevergoeding. Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.

Samenvatting

Eiser is Bayerische Motoren Werke AG, (hierna: BMW). BMW houdt zich wereldwijd bezig met de productie en verkoop van auto’s en motorfietsen onder andere onder het merk “BMW”. Eiser is houder van een groot aantal woord- en beeldmerken, waaronder de woordmerken BMW i1, BMW i2, BMW i3, BMW i4, BMW i5, BMW i6, BMW i7, BMW i8 en BMW i9.

Geïntimeerde is [Geïntimeerde], een natuurlijk persoon. Kort nadat in de media melding is gemaakt van de namen van de nieuwe elektronische auto’s die BMW bezig is te ontwikkelen, heeft Geïntimeerde ogenschijnlijk de volgende domeinnamen op 31 december 2010 geregistreerd: www.bmw-i1.com, www.bmw-i2.com, www.bmw-i3.com, www.bmw-i4.com, www.bmw-i5.com, www.bmw-i6.com, www.bmw-i7.com, www.bmw-i8.com en www.bmw-i9.com (hierna: Domeinnamen). Aan deze Domeinnamen zijn websites gekoppeld die betrekking hadden op de elektrische auto’s van BMW. Deze websites zijn niet door of met goedkeuring van BMW gemaakt. Op 17 september 2011 is een natuurlijke persoon in Brazilië houder geworden van de Domeinnamen. De Domeinnamen zijn op 20 september door deze natuurlijke persoon uit Brazilië overgedragen aan Eiser.

Eiser vordert vergoeding van schade van 10.000 en vergoeding van proceskosten door Geïntimeerde.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt. Deze procedure gaan in de kern om de vraag wie de Domeinnamen heeft geregistreerd. Geïntimeerde ontkent dat hij deze Domeinnamen heeft geregistreerd en de kantonrechter heeft aan BMW opgedragen bewijs te leveren. In haar eindvonnis heeft de kantonrechter beslist dat BMW niet in het bewijs is geslaagd. Het Hof verwerpt de stellingen van BMW, dat voor het geval niet komt vast te staan dat Geïntimeerde de Domeinnamen heeft geregistreerd, deze registratie als onrechtmatige daad aan Geïntimeerde kan worden toegerekend. Onvoldoende voor aansprakelijkheid van Geïntimeerde is dat de registratie is verricht met het account van Innofab, een vennootschap waarvan Geïntimeerde indirect bestuurder en aandeelhouder was, en dat de domeinnamen op naam van Geïntimeerde zijn gezet. Dat Geïntimeerde verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen Inoofab, maakt niet dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor een onrechtmatige registratie met behulp van het account van Innofab, ook zonder dat hij betrokken was bij deze registratie. Voor een dergelijke vergaande toerekening is volgens het Hof geen plaats.

De vordering van Eiser wordt afgewezen. Bestreden vonnissen moeten worden bekrachtigd.


Terug