Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

bol.com B.V. – Host Master, 1337 Services LLC

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-05-2021
Rolnummer:
DNL2021-0007
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<bolsales.nl>
Eiser(es):
bol.com B.V.
Verweerder:
Host Master, 1337 Services LLC
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1406
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen aan Eiser. De omstandigheden van het geval wijzen erop dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is bol.com B.V., uit Nederland. Eiser is een bekende Nederlandse webwinkel. Eiser is houder van verschillende merkregistraties, waaronder het woordmerk BOL en BOL.COM (hierna: Merken).

Verweerder is Host Master, 1337 Services LLC, uit Saint Kitts en Nevis. Verweerder heeft de domeinnaam <bolsales.nl>geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat de bekende Merken van eiser in zijn geheel. Ondanks de toevoeging van een woord, in dit geval het woord ‘’sales’’, komt het panel tot het oordeel dat er een verwarringwekkende gelijkenis bestaat tussen de Merken en de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser stelt dat Verweerder geenszins geautoriseerd is om gebruik te maken van de Merken in de Domeinnaam. Ook stelt Eiser dat er geen commerciële relatie bestaat tussen Eiser en Verweerder. Door het uitblijven van een reactie van Verweerder, heeft het panel geen omstandigheden kunnen vaststellen waaruit blijkt dat Verweerder rechten of legitieme belangen heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Toen Verweerder de Domeinnaam registreerde, waren de Merken al geregistreerd en in gebruik door Eiser voor producten en diensten. Gezien de reputatie van de Merken en de lang bestaande rechten van Eiser op deze Merken, komt het panel tot het oordeel dat Verweerder naar alle waarschijnlijkheid op de hoogte was van de rechten van Eiser op het moment van registratie van de Domeinnaam. Verder heeft Verweerder Eiser aangeboden om de Domeinnaam aan hem te verkopen na de indiening van de klacht. De Domeinnaam lijkt hiermee geregistreerd te zijn met het doel om het te verkopen tegen een flink geldbedrag.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug