Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Boluda Towage Europe B.V. – Domains By Proxy, LLC

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0024
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<boludaeurope.nl>
Eiser(es):
Boluda Towage Europe B.V.
Verweerder:
Domains By Proxy, LLC
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1384
Publicatiedatum:
28-01-2021
Kern:

Eiser beroept zich op het Uniemerk waar hij zelf geen rechthebbende van is. De Geschillenbeslechter neemt aan dat Eiser een beroep mag doen op het Uniemerk van de rechthebbende, omdat Eiser en rechthebbende tot hetzelfde concern behoren.

Samenvatting

Eiser is Boluda Towage Europe B.V., uit Nederland. Eiser verleent maritieme diensten en is houder van Beneluxmerkaanvragen voor het woord- en beeldmerk BOLUDA TOWAGE (hierna: Beneluxmerkaanvragen). Tevens maakt Eiser deel uit van de vennootschap waaronder het Uniemerk BOLUDA TOWAGE is geregistreerd (hierna: Uniemerk)

Verweerder is Domains By Proxy, uit de Verenigde Staten. Verweerder heeft de domeinnaam <boludaeurope.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Beneluxmerkaanvragen zijn merkdepots die niet naar Nederlands recht beschermd zijn. Het Uniemerk, waar Eiser zelf geen rechthebbende van is, is daarentegen wel beschermd. Alhoewel Eiser geen verklaring heeft geleverd waaruit de toestemming blijkt namens de rechthebbende een beroep te doen op het Uniemerk, wordt deze gelet op de omstandigheden aangenomen. Eiser en rechthebbende behoren namelijk tot hetzelfde concern, waardoor deze toestemming wordt verondersteld door de Geschillenbeslechter. Het kenmerkende bestanddeel van Eisers rechten is gelegen in het element ‘‘Boluda’’. De Domeinnaam stemt dus verwarringwekkend overeen met het Uniemerk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Op basis van de stukken van Verweerder, de manier waarop Verweerder zich op de Website van de Domeinnaam zich voordoet als Eiser, door het gebruik van de naam en de Kamer van Koophandel- en adresgegevens  van Eiser op de website, trekt de Geschillenbeslechter de conclusie dat Verweerder de website gebruikt om te pogen derden te misleiden voor zijn eigen voordeel. Van enig recht of legitiem belang kan aldus geen sprake van zijn.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Door het gebruik van de namen en de Kamer van Koophandel- en adresgegevens van Eiser, heeft Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug