Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bouwsuper.nl - DaRoPa Solutions

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
28-12-2008
Rolnummer:
DNL2008-0060
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
bouwsuper.nl
Eiser(es):
V.o.F. Bouwsuper.nl
Verweerder:
DaRoPa Solutions
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Bevoegdheid
Domjur-nummer:
2010-491
Publicatiedatum:
21-02-2010
Kern:

Samenvatting

Eiseres v.o.f. Bouwsuper.nl biedt online via bouwsuper.nl bouwproducten te koop aan en heeft deze website vermeld in het KvK-register. Verweerder DaRoPa Solutions is houder van de domeinnaam bouwsuper.nl, die geheel identiek is aan de handelsnaam van v.o.f Bouwsuper.nl. Verweerder heeft de domeinnaam bouwsuper.nl destijds in opdracht voor v.o.f. bouwsuper.nl geregistreerd maar op eigen naam, in plaats van op naam van v.o.f. bouwsuper.nl.

Betwisting van de bevoegdheid van geschillenbeslechter daar het registratiereglement van latere datum is dan de registratie van de domeinnaam: de regeling sluit een gang naar de rechter niet uit, maar creƫert een extra mogelijkheid die tot stand is gekomen na een breed debat. De rechten van partijen zijn dan ook voldoende gewaarborgd, partijen kunnen altijd nog naar de gewone rechter. Geschillenbeslechter acht zichzelf bevoegd.

Eiseres beroept zich op haar handelsnaam bouwsuper.nl die blijkt uit het handelsnaamregister en feitelijk gebruik. De domeinnaam is identiek aan de handelsnaam van eiseres. Verweerder heeft geen recht op of rechtmatig belang bij de domeinnaam aangezien Eiseres opdracht heeft gegeven de domeinnaam te registreren en eiseres onder deze naam een webshop exploiteert. Verder wordt de domeinnaam te kwader trouw gebruikt, in de zin dat verweerder de domeinnaam niet wil overdragen aan eiseres terwijl de domeinnaam in het kader van een opdracht tussen partijen is geregistreerd voor eiseres. De geschillenbeslechter beveelt de wijziging van de domeinnaamhouder in naam van eiseres.


Terug