Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Global Gaming Factory X

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
29-07-2009
Rolnummer:
432071 / KG ZA 09-1411
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu en thepiratebay.se
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Global Gaming Factory X AB
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is Global Gaming Factory X (GGF), een onderneming die zich bezighoudt met internetadvertenties en softwareontwikkeling. GGF wil The Pirate Bay overnemen, met de daaraan verbonden website thepiratebay.org waarop zogenaamde BitTorrents worden aangeboden. Brein vordert dat GGF bevolen wordt om de dreigende inbreuken op auteursrechten middels The Pirate Bay te staken en gestaakt te houden.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de overname van The Pirate Bay nog niet heeft plaatsgevonden en dat als die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, GGF inbreuk dreigt te maken op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties. Door die dreigende inbreuk heeft Stichting Brein een belang bij haar vorderingen jegens GGF. GGF heeft bovendien niet betwist dat The Pirate Bay thans inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties, zodat daar vanuit wordt gegaan.

De voorzieningenrechter gebiedt GGF vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen de inbreuken in Nederland op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van Stichting Brein te staken en gestaakt te houden door de bij de websites behorende (tracker)servers en databases ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland.


Terug