Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Greenhost

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak:
05-07-2012
Rolnummer:
KG RK 12-1468
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.se
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Greenhost
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-08-2012
Kern:

Samenvatting

Betreft een verzoekschriftprocedure, waarin Brein verzoekster is en Greenhost gerekwestreerde. Brein eist op grond van artikel 1019e Rv een onmiddellijke voorziening waarmee het gedaagde verboden wordt de inbreuk op het intellectueel eigendomsrechten van de bij Brein aangesloten partijen te faciliteren door via een reverse proxy, met adres aIl4xs.net/repress/proxy, één op één de website thepiratebay.se door te geven.

De voorzieningenrechter is van mening dat het voldoende aannemelijk is dat gerekwestreerde te beschouwen is als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor het inbreuk op auteursrechten en naburige rechten van de bij verzoekster aangesloten partijen. Gerekwestreerde verleent derden namelijk een dienst (aanbod van een reverse proxy) die deze derden gebruiken om via de website The Pirate Bay auteursrechtelijk beschermde werken te uploaden. Gezien het door verzoekster aangehaalde vonnis van deze rechtbank van 11 januari 2012 bestaat voldoende duidelijkheid met betrekking tot het inbreukmakende handelen van deze derden en de juridische mogelijkheid in een geval als dit aan de tussenpersoon een ex parte bevel tot staking van de dienstverlening te geven. Voorts is voldoende aannemelijk dat de door verzoekster genoemde adressen uitsluitend verwijzen naar The Pirate Bay en niet naar andere websites, zodat door uitvoering van het bevel de toegang tot andere door gerekwestreerde beschikbaar gestelde websites niet wordt geblokkeerd.

De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerde om het beschikbaar stellen van de website thepiratebay.se (o.a.) via het subdomein all4xs.net/repress/thepiratebay.se te staken en gestaakt te houden.


Terug