Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – KPN Telecom

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
04-01-2007
Rolnummer:
276747 / KG ZA 06-1417
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
KPN Telecom B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is KPN een Internet Service Providers (ISP). Brein vordert van KPN de naw-gegevens van de persoon die onder de domeinnaam www.dutchtorrent.org een zogenaamde bit torrent website in stand houdt. Op de website worden torrentbestanden aangeboden van onder andere films, muziek en software Het gaat om een abonnee van KPN. Brein vordert tevens dat KPN de website afsluit van iedere internetaansluiting.

De voorzieningenrechter stelt dat het merendeel, van de op de website aangeboden torrents betrekking hebben op beschermde werken en dat toestemming van de rechthebbenden voor aan hen voorbehouden handelingen (o.a. distributie) ontbreekt. Omdat de werken rechtstreeks van gebruiker naar gebruiker worden gekopieerd en de rol van de server zich in dit opzicht beperkt tot het regelen van het proces van uploaden en downloaden, kan de voorzieningenrechter het handelen van de websitehouder niet aanmerken als zelfstandige openbaarmaking. Wel faciliteert de websitehouder (bewust) structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. Het handelen van de websitehouder is onrechtmatig, omdat de websitehouder handelt in strijd met de jegens de rechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid.

Gegeven de onrechtmatigheid van de websitehouder is KPN gehouden om de naw-gegevens te verstrekken aldus de voorzieningenrechter. Voor Brein zijn er geen minder bezwarende alternatieven voorhanden om de gegevens te verkrijgen en Brein heeft een zwaarwegend belang bij het verkrijgen van de gegevens (nl. het stoppen van onrechtmatig handelen).

De voorzieningenrechter stelt dat indien KPN wordt gewezen op kennelijk (onmiskenbaar) onrechtmatige gedragingen van haar abonnees op het internet, zij niet kan volstaan met het verstrekken van de NAW-gegevens, maar dat zij daarnaast gehouden is de betreffende verbinding af te sluiten. Daar de gedragingen van de websitehouder als kennelijk onrechtmatig zijn aangemerkt, wordt de vordering tot afsluiting toegewezen.

De voorzieningenrechter gebiedt KPN de naw-gegevens bekend te maken en de ADSL-verbinding af te sluiten.


Terug