Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Leaseweb B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
20-06-2007
Rolnummer:
369220 / KG ZA 07-840 AB/MV
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Leaseweb B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is Leaseweb, een Internet Service Provider (ISP), die de website everlasting.nu host. Via genoemde website worden films, muziek en andere bestanden aangeboden. Brein vordert van Leaseweb de naw-gegevens van de houder van de website en vordert dat Leaseweb de website verwijdert en verwijderd houdt.

De voorzieningenrechter stelt vast dat het voldoende aannemelijk is dat de meeste van de op Everlasting aangeboden ‘torrents’ beschermde werken betreffen in de zin van de Auteurswet en/of WNR. Ook stelt de voorzieningenrechter vast dat Everlasting structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten faciliteert en dat (de houder van) Everlasting zich hiervan bewust moet zijn. Het handelen van Everlasting is derhalve onrechtmatig, omdat het in strijd is met de jegens de rechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid.

De voorzieningenrechter stelt dat het voor Brein noodzakelijk is te beschikken over de naw-gegevens van de houder van Everlasting om Everlasting (in rechte) te kunnen aanspreken. Het weigeren om die gegevens te verstrekken is onrechtmatig in dit geval, omdat het handelen van Everlasting onrechtmatig is jegens de rechthebbenden en er geen redelijke twijfel bestaat dat degene van wie de naw-gegevens gevorderd worden degene is die onrechtmatig handelt. Ook moet Leaseweb de desbetreffende verbinding afsluiten. Het nalaten daarvan zou in strijd zijn met de zorgvuldigheid die zij jegens derden (de rechthebbenden op de beschermde werken) in acht dient te nemen.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe.


Terug