Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Piratenpartij

Procedure:
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
12-04-2012
Rolnummer:
KG RK 12-815
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.se
Eiser(es):
Stichting Brein
Verweerder:
Vereniging Piratenpartij
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-05-2012
Kern:

Samenvatting

Betreft een verzoekschriftprocedure, waarin Brein verzoekster is en de vereniging Piratenpartij gerekwireerde. Brein eist op grond van artikel 1019e Rv een onmiddellijke voorziening waarmee het faciliteren van de inbreuk op het intellectueel eigendomsrechten van de bij Brein aangesloten partijen wordt beëindigd. Meer concreet eist Brein dat de Piratenpartij bevolen wordt de website thepiratebay.se ter beschikking te stellen via het subdomein tpb.piratenpartij.nl.

De Piratenpartij is volgens Brein een politieke partij die een drastische verandering van de Nederlandse rechtsorde nastreeft en zich daarbij met name richt op intellectuele eigendomsrechten. De Piratenpartij maakt zich hard voor het afschaffen van de Nederlandse intellectuele eigendomsrechten. Daarvoor biedt de Piratenpartij een reverse proxy dienst aan waarmee via een server van gerekwestreerde één op één de website van The Pirate Bay (thepiratebay.se) wordt doorgegeven. Hierdoor kunnen (o.a.) abonnees van Ziggo en XS4ALL. The Pirate Bay bezoeken, zonder dat zij tegen worden gehouden door de IP- en DNS-blokkade die Ziggo en XS4ALL per 1 februari j.l. hebben ingesteld in navolging van het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 11 januari 2012. De proxy dienst van de Piratenpartij maakt het derhalve mogelijk om de opgelegde blokkade te omzeilen.

De voorzieningenrechter is van mening dat het voldoende aannemelijk is dat gerekwestreerde te beschouwen is als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor het inbreuk op auteursrechten en naburige rechten van de bij verzoekster aangesloten partijen. Een bevel tot staking van die diensten op basis van een ex parte procedure acht de voorzieningenrechter derhalve rechtens mogelijk. Gerekwestreerde verleent immers derden een dienst (aanbod van een reverse proxy) die deze derden gebruiken om via de website The Pirate Bay auteursrechtelijk beschermde werken te uploaden.

De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerde om het beschikbaar stellen van de website thepiratebay.se via het subdomein tpb.piratenpartij.nl te staken en gestaakt te houden.


Terug