Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein - Ziggo

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
18-07-2010
Rolnummer:
365643 / KG ZA 10-573
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu en thepiratebay.se
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Ziggo B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, een stichting met als doelstelling het juridisch handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van de bij haar aangesloten partijen die rechthebbenden zijn ten aanzien van het overgrote deel van muziek- en filmwerken en computergames op de Nederlandse markt. Gedaagde is Ziggo een internet service provider (ISP). Brein vordert, o.g.v. artt. 26d Aw en 15e Wnr, dat Ziggo de toegang tot The Pirate Bay, 's werelds grootste BitTorrent website, blokkeert.

Op The Pirate Bay worden torrents aangeboden; bestanden die gekoppeld zijn aan mediabestanden die bijvoorbeeld audio, video, games, software of boeken (e-books) kunnen bevatten en zich bevinden op de computers van de gebruikers van The Pirate Bay. Bij het openen van een torrent, wordt een gebruiker in verbinding gesteld met de diverse aanbieders van het gekoppelde mediabestand, van elk van wie hij een gedeelte van het totale bestand zal ontvangen. Ieder gedeelte van het bestand dat een gebruiker downloadt, wordt simultaan ter uploading door die gebruiker aangeboden aan andere gebruikers. De uitwisseling van bestanden op deze wijze wordt peer-to-peer file sharing genoemd

De voorzieningenrechter oordeelt dat het volgens de parlementaire geschiedenis (bij art. 26d Aw) in beginsel mogelijk is dat een rechthebbende een tussenpersoon zelfstandig en in een separate procedure aanspreekt voor door een derde met behulp van gebruikmaking van de diensten van de tussenpersoon gepleegde inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Als aan de voorwaarden van de artt. 26d Aw en 15e Wnr is voldaan kan een ISP een stakingsbevel opgelegd worden te leggen. Het in artikel 6:196c BW neergelegde aansprakelijkheidsregime staat daaraan niet in de weg. Voor toewijzing van een stakingsbevel aan de tussenpersoon moet vaststaan dat van inbreuk door de derde sprake is. Dat is hier niet het geval. Het door Brein gevorderde stakingsbevel geldt voor alle abonnees van Ziggo, terwijl van het overgrote deel van de abonnees niet is komen vast te staan dat zij inbreuk zou hebben gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. De artikelen 26d Aw en 15e Wnr bieden slechts een handvat om een specifieke (concrete en individualiseerbare) inbreuk te beëindigen. Alleen in die gevallen kan met de vereiste mate van zekerheid worden vastgesteld dat van inbreuk sprake is.

Toewijzing zou tevens in strijd zijn met de subsidiariteitseis: Brein is bekend met de IP-adressen van de Ziggo-abonnees en zou deze in rechte kunnen betrekken. Dat dit onmogelijk is en dat daarom Ziggo moet worden aangesproken overtuigt niet.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.


Terug