Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

BV Intergroup Trading (IGT) – ‘‘BV Intergroup Trading IGT’’

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-10-2020
Rolnummer:
DNL2020-0039
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<bvintergrouptrading.nl>
Eiser(es):
BV Intergroup Trading (IGT)
Verweerder:
‘‘BV Intergroup Trading IGT’’
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1391
Publicatiedatum:
23-02-2021
Kern:

Na onderzoek door het panel blijkt dat Eiser recht heeft op de Handelsnaam. Verweerder heeft, gelet op het aangevoerde bewijs door Eiser, de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is geregistreerd enkel voor commercieel gewin.

Samenvatting

Eiser is BV Intergroup Trading (IGT), uit Nederland. Het betreft een groothandel. Eiser is houder van het handelsnaam BV Intergroup Trading (hierna: Handelsnaam).

Verweerder is ‘‘BV Intergroup Trading IGT’’, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <bvintergrouptrading.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Het bewijsmateriaal geleverd door Eiser betreffende het feitelijke gebruik van het Handelsnaam is beperkt. Enkel de registratie van de Handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is onvoldoende. Daarom verricht het panel zelf, overeenkomstig de bevoegdheden van artikel 4.8 van het WIPO Overview 3.0, beperkt feitelijk onderzoek om de nodige informatie te vergaren voor de beoordeling van de zaak. Naar aanleiding hiervan wordt er uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Eiser recht heeft op de Handelsnaam. De Domeinnaam is identiek aan de Handelsnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen machtiging, licentie of toestemming om de Domeinnaam te registreren of te gebruiken. Daarmee heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Integendeel, het bewijs toont aan dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om zich voor te doen als Eiser en om klanten via de e-mail op te lichten. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Eiser stelt dat de Domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers te laten denken dat ze zaken doen met Eiser. In dit verband is door Eiser bewijs geleverd in de vorm van een e-mailgesprek waarin Verweerder zich voordoet als vertegenwoordiger van Eiser. Verweerder bood in deze hoedanigheid verschillende schoonheidsproducten aan in bulk. Ook blijkt dat Verweerder in het verleden gebruik heeft gemaakt van de Handelsnaam van Eiser, zijn officiële btw-nummer en een vrijwel identiek commercieel adres. Het is dus duidelijk dat Verweerder wist van het bestaan van Eiser en de Domeinnaam heeft geregistreerd om zich voor te doen als Eiser.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug