Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Calvin Klein Trademark Trust and Calvin Klein Inc. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-10-2015
Rolnummer:
DNL2015-0049
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
calvinkleinnederland.nl
Eiser(es):
Calvin Klein Trademark Trust and Calvin Klein Inc.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1166
Publicatiedatum:
02-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam calvinkleinnederland.nl van [persoonsnaam] aan Calvin Klein, omdat het verkopen van nagemaakte designerkleding van het merk CALVIN KLEIN niet kan worden gezien als het te goede trouw aanbieden van goederen of diensten.

Samenvatting

Eisers zijn Calvin Klein Trademark Trust en Calvin Klein Inc., houder van het merk CALVIN KLEIN met betrekking tot de productie en verkoop van designerkleding en ander producten. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam calvinkleinnederland.nl die verwijst naar een website waarop kleding wordt aangeboden. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam calvinkleinnederland.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eisers, omdat het merk volledig is opgenomen in de domeinnaam. De beschrijvende geografische toevoeging ‘nederland’ doet daar niets aan af.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat eisers prima facie aannemelijk hebben gemaakt dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. De domeinnaam wordt niet op een legitieme non-commerciële en eerlijke manier gebruikt, maar wordt juist gebruikt om internetgebruikers door te linken naar de website van verweerder. Daarnaast verkoopt verweerder nagemaakte designerkleding van het merk CALVIN KLEIN van eisers. Verweerder maakt dus gebruik van de waarde van en het verwarringsgevaar met het CALVIN KLEIN merk, wat niet kan worden gezien als het te goede trouw aanbieden van goederen of diensten. Tevens is verweerder niet algemeen bekend onder de domeinnaam en heeft tevens geen merkrechten die overeen komen met de domeinnaam.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Gelet op de bekendheid en onderscheidenheid van het merk van eisers wist verweerder of had verweerder op de hoogte moeten zijn van het feit de domeinnaam het merk van eisers bevat. Gelet op het feit dat via de website van verweerder nagemaakte designerkleding wordt verkocht van het merk van eisers, is de geschillenbeslechter van oordeel dat verweerder de domeinnaam bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring, aansluiting en goedkeuring van de website. Tevens speelt mee dat verweerder een fictief adres heeft opgegeven bij het indienen van de eis.

De vordering wordt toegewezen.


Terug