Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Camping-Frankrijk.nl – [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-01-2017
Rolnummer:
DNL2016-0058
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
campingfrankrijk.nl
Eiser(es):
B.V. Camping-Frankrijk.nl
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
DomJur 2017-1229
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

De domeinnaam campingfrankrijk.nl is niet in strijd met de handelsnaam B.V. Camping-Frankrijk.nl. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam. De handelsnaam is beschrijvend, en er is niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de overeenstemming tussen domeinnaam en handelsnaam. Eiser kan niet verhinderen dat Verweerder de overeenstemmede beschrijvende domeinnaam gebruikt.

Samenvatting

Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl , en is sinds 8 juni 2001 houder van de domeinnaam <camping-frankrijk.nl>. De datum van de akte van oprichting van Eiser is 2 januari 2012, terwijl de onderneming is gevestigd op 1 januari 2004. Verweerder is [Verweerder] en is sinds 18 mei 2001 houder van de betwiste domeinnaam <campingfrankrijk.nl>. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De handelsnaam en de domeinnaam stemmen verwarrend overeen, omdat de domeinnaam in zijn geheel de handelsnaam omvat.

De geschillenbeslechter oordeelt dat niet voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). De handelsnaam is louter beschrijvend omdat zowel camping als Frankrijk beschrijvende woorden zijn. Toch kan het gebruik van een beschrijvende domeinnaam een legitiem belang opleveren, wanneer blijkt dat er bona fide gebruik is van de Domeinnaam in de generieke betekenis. De handelsnaam van eiser heeft geen bijzondere reputatie of bekendheid. Vast staat dat verweerder over meerdere domeinnamen beschikt met ‘camping’ of ‘kamperen’. Het is niet in geschil dat de domeinnaam niet gebruik wordt. Alhoewel Eiser enig bewijs heeft overlegd dat e-mails bestemd voor Eiser zijn verzonden aan een e-mail adres onder de domeinnaam en terecht gekomen zijn bij verweerder, is deze verwarring inherent aan de keuze van Eiser om een beschrijvende handelsnaam te hanteren. Eiser kan op grond van het geldende recht een derde niet verhinderen een overeenstemmende beschrijvende domeinnaam te gebruiken. Hieruit kan niet worden afgeleid dat Verweerder tracht te profiteren van deze overeenstemming.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug