Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Carapelli Firenze S.p.A. v. Parnassia Holding B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-05-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-008
Domeinnaam:
www.carapelli.nl
Eiser(es):
Carapelli Firenze S.p.A.
Verweerder:
Parnassia Holding B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1284
Publicatiedatum:
30-10-2018
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek met Merken Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang of recht bij het houden van de Domeinnaam nu er geen bona fide aanbod van goederen en/of diensten is vastgesteld. Gebruik te kwader trouw nu Verweerder de Domeinnaam vasthoudt met uiteindelijk doel overdracht aan Eiser tegen een vergoeding. Vordering Eiser toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Carapelli Firenze S.p.A. uit Italiƫ. Eiser heeft de volgende merken geregistreerd: CARAPELLI in de Benelux en CARAPELLI DAL 1893 FIRENZE bij de Europese Unie merken registratie (hierna: Merken).

Verweerder is Parnassia Holding B.V. uit Utrecht. Verweerder heeft in 2004 de domeinnaam <carapelli.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam verwijst door naar een website (hierna: Website) waar het logo en contactgegevens van Verweerder worden weergegeven.

Eiser vordert overdracht van Domeinnaam.

Nadat de geschillenbeslechter zichzelf ontvankelijk heeft verklaard, komt hij tot inhoudelijke behandeling van het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan dit criteria nu de Domeinnaam, zoals geregistreerd door Verweerder, identiek is aan een van de Merken van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Nu Eiser het gebrek aan een recht of legitiem belang van Verweerder prima facie heeft aangevoerd, is het aan Verweerder om een recht of legitiem belang te onderbouwen. Dit recht of legitiem belang kan volgens de geschillenbeslechter niet worden vastgesteld nu er geen bona fide aanbod van goederen en/of diensten plaats vindt en er ook geen aanwijzingen zijn dat Verweerder bekend staat onder de Domeinnaam. Daarnaast wordt ook nog geoordeeld dat Verweerder niet voldoet aan de criteria uit de Oki Data test, nu Verweerder geen goederen of services aanbiedt, deze dus ook niet van het merk CARAPELLI zijn en de Website geen duidelijkheid schept over de relatie tussen Eiser en Verweerder.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. De geschillenbeslechter acht het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw nu de Domeinnaam door Verweerder wordt vastgehouden met het uiteindelijke doel de overdracht van Domeinnaam aan Eiser, zij het tegen een redelijke vergoeding.

De vordering van Eiser wordt toegewezen.

Kern: Verweerder registreert Domeinnaam identiek met Merken Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang of recht bij het houden van de Domeinnaam nu er geen bona fide aanbod van goederen en/of diensten is vastgesteld. Gebruik te kwader trouw nu Verweerder de Domeinnaam vasthoudt met uiteindelijk doel overdracht aan Eiser tegen een vergoeding. Vordering Eiser toegewezen.


Terug